Schetsontwerpen herinrichting Ouwe Gouwe Noord, deelgebied 3

Deelgebied 3 bestaat uit de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en Thorbeckelaan huisnummers 25 tot en met 51 (oneven). Het schetsontwerp is een 1e ontwerp. De schetsontwerpen die we hebben gemaakt laten de mogelijke veranderingen in de straten zien. De schetsontwerpen laat ook zien welke keuzes we maken.

•	Overzicht deelgebieden herinrichting Ouwe Gouwe Noord.
•	Deelgebied 1 (lichtgroen) betreft de Heemskerkstraat en de Slotemaker de Bruïnestraat.
•	Deelgebied 2 (oranjebruin) betreft de De Savornin Lohmansingel, De Visserstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 13 tot en met 23 (oneven).
•	Deelgebied 3 (blauw) betreft de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en Thorbeckelaan huisnummers 25 tot en met 51 (oneven).
•	Deelgebied 4 (paars) betreft de Tak van Poortvlietstraat, Talmastraat, Idenburgstraat, Groen van Prinsterersingel huisnummers 1 tot en met 41 (oneven) en de Thorbeckelaan huisnummers 53 tot en met 87 (oneven).
•	Deelgebied 5 (geel) betreft de Groen van Prinsterersingel huisnummers 2 tot en met 40b (even), Wibautstraat huisnummers 2 tot en met 90 (even) en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven).
•	Deelgebied 6 (donkergroen) betreft de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven).

De schetsontwerpen

Hieronder staan 3 verschillende vormen van schetsontwerpen voor de herinrichting van deelgebied 3. De gemeente Gouda zorgt er in ieder geval voor dat de straten aan de eisen van deze tijd voldoen. De ontwerpen hebben de volgende kenmerken:

  • Vorm 1: terugbrengen huidige situatie, straten voldoen weer aan de eisen van deze tijd.
  • Vorm 2: net als vorm 1, met extra voorzieningen voor het stallen van fietsen.
  • Vorm 3: net als vorm 1, met extra groen.

Voor elke vorm staat hieronder een plattegrond. Voor de vormen 1 en 3 hebben wij ook 3D schetsen laten maken voor 2 straten in het gebied. Hiermee kunt u zien hoe de straat er ongeveer uit kan komen te zien. Bij deze 3D schetsen staat een korte toelichting.

Schetsontwerp vorm 1

Hieronder staan 4 afbeeldingen met de schetsontwerpen voor vorm 1.

De afbeelding betreft een plattegrond van Ouwe Gouwe Noord waarin is ingezoomd op de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven). Als deze variant wordt gekozen, passen we in de deze straten de weg en parkeerplaatsen aan aan de Goudse Standaard. In de Cort van der Lindestraat wordt een asverspringing in de straat aangebracht. De straat wordt vergroend middels het plaatsen van enkele laanbomen en door boomvakken te vergroten en er lage heesters in te planten . Ook zorgen we er bij deze variant voor het toevoegen van drempels. In de Thorbeckelaan wordt een kruidenrijk grasmengsel in de middenberm aangebracht. Ook zorgen we er bij deze variant voor het toevoegen van drempelplateaus bij kruisingen van straten. In de Colijnstraat voegen we enkele bomen bij kruisingen van straten toe. Ook worden enkele drempels in de straat toegevoegd.
De afbeelding betreft een 3D schets van de Cort van der Lindestraat voor schetsontwerpvariant 1. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Asverspringingen in de straat • Toevoegen van enkele bomen bij kruisingen van straten • Toevoegen van drempels
De afbeelding betreft een 3D schets van de Thorbeckelaan voor schetsontwerpvariant 1. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Kruidenrijk grasmengsel in de middenberm • Toevoegen van drempelplateaus bij kruisingen van straten
De afbeelding betreft een 3D schets van de Colijnstraat voor schetsontwerpvariant 1. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Toevoegen van enkele bomen bij kruisingen van straten • Toevoegen van drempels

Schetsontwerp vorm 2

Hieronder staat 1 afbeelding met een schetsontwerp voor vorm 2.

De afbeelding betreft een plattegrond van Ouwe Gouwe Noord waarin is ingezoomd op de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven). In de plattegrond is een voorstel gedaan voor de herinrichting van deze straten. Het uitgangspunt is het terugbrengen van de huidige situatie en de straten weer laten voldoen aan de eisen van deze tijd, waarbij extra aandacht aan het parkeren wordt gegeven. Het aantal parkeerplaatsen wordt gehandhaafd. Er worden in deze variant enkele extra bomen geplant, waar dit niet ten koste van parkeerplaatsen gaat.

Schetsontwerp vorm 3

Hieronder staan 4 afbeeldingen met de schetsontwerpen voor vorm 3.

De afbeelding betreft een plattegrond van Ouwe Gouwe Noord waarin is ingezoomd op de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven). Als deze variant wordt gekozen, passen we in deze straten de weg en parkeerplaatsen aan aan de Goudse Standaard. In de Cort van der Lindestraat wordt een asverspringing in de straat aangebracht. De straat wordt vergroend middels het plaatsen van enkele laanbomen en door boomvakken te vergroten en er lage heesters in te planten . Ook zorgen we er bij deze variant voor het toevoegen van drempels. In de Thorbeckelaan wordt het parkeren veranderd van langsparkeren naar haaks parkeren, zonder verlies van bomen. Dit doen we in deze variant om extra bomen in omliggende straten te kunnen planten. Er wordt extra vergroening gerealiseerd door een kruidenrijk grasmengsel in de middenberm aan te brengen. Op de kruisingen van straten worden drempelplateaus toegevoegd.
De afbeelding betreft een 3D schets van de Cort van der Lindestraat voor schetsontwerpvariant 3. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Asverspringingen in de straat • Laanbomen in de straat toevoegen • Grote boomvakken met lage heesters • Toevoegen van drempels
De afbeelding betreft een 3D schets van de Thorbeckelaan voor schetsontwerpvariant 3. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Haaks parkeren in plaats van langsparkeren (zonder verlies van bomen) ten behoeve van toevoegen van bomen in omliggende straten. • Kruidenrijk grasmengsel in de middenberm • Toevoegen van drempelplateaus bij kruisingen van straten
De afbeelding betreft een 3D schets van de Colijnstraat voor schetsontwerpvariant 3. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Laanbomen in de straat toevoegen • Enkele parkeerplaatsen minder over de gehele straat (compensatie in Thorbeckelaan / Heemskerkstraat) • Grote boomvakken met lage heesters • Toevoegen van drempels

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina Herinrichting, ophoging en rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord. Als u vragen heeft over het project of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl.