Renovatie Kleiwegbrug

Het brugdek van de Kleiwegbrug moet opgeknapt worden. Om het brugdek te kunnen maken, moet het brugdek eruit. In plaats hiervan komt een tijdelijke noodbrug. Als het brugdek is opgeknapt, komt deze weer terug. De noodbrug gaat dan weer weg.

Waar is het?

We gaan werken aan de Kleiwegbrug. De aannemer heeft ook het Kleiwegplein voor een deel nodig om te kunnen werken met hijskranen.

Wat zijn de werkzaamheden?

We halen het brugdek met een hijskraan weg om te vernieuwen. In de plaats komt een noodbrug. Deze plaatsen we ook met een hijskraan. De noodbrug kan hetzelfde verkeer aan als het originele brugdek. Als het brugdek is vernieuwd, dan hijsen we de noodbrug weg. We plaatsen het vernieuwde brugdek terug. Het hijswerk gebeurt allebei de keren in de avond en nacht.

Wat is de laatste stand van zaken?

Aannemer Slangen Staal voert het werk uit, in opdracht van gemeente Gouda. De hijswerkzaamheden gebeuren in oktober en november (zie de planning hieronder).

We informeren de belanghebbenden voor de start van de zomervakantie en na de zomervakantie. Het Kleiwegplein moet deels worden afgezet tijdens het hijsen. Er komt daarom overlast voor het verkeer. Het Kleiwegplein is een belangrijk en druk plein. Daarom kiest de gemeente ervoor om de hijswerkzaamheden in de avond en nacht uit te voeren.

Wat is de planning?

De hijswerkzaamheden zijn in de avond en nacht van 18 op 19 oktober én in de avond en nacht van 22 op 23 november. De werkzaamheden zijn die dagen tussen 19.00 in de avond en 7.00 uur in de ochtend. Tussen 19 oktober en 22 november ligt er een noodbrug. De planning is onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente informeert de belanghebbenden. De wisseling van brugdekken vindt plaats in de avond en nacht. De aannemer en gemeente proberen om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Toch is enige vorm van (geluids)overlast voor de omgeving mogelijk.

Als u last hebt van de werkzaamheden, neem dan contact op met de directievoerder van de gemeente Gouda, via 14 0182 of e-mail meldpunt@gouda.nl.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.