Opknappen wandelpaden

Bij verschillende parken in Gouda zijn de wandelpaden op dit moment van asfalt. Uit de jaarlijkse controle bleek dat een aantal wandelpaden slecht zijn. Deze paden knappen we op waarbij we het asfalt vervangen door natuurlijk materiaal met de voordelen van asfalt.

Foto van een wandelpad in een parkje bij het water

Waar is het?

Op meerdere locaties in verschillende parken in Gouda.

Wat zijn de werkzaamheden?

Gemeente Gouda heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het opknappen van meerdere wandelpaden in verschillende parken. De oude asfaltpaden voldoen niet meer aan de eisen. De wortels van bomen veroorzaakten scheuren, waardoor het gevaar van struikelen toeneemt. We gebruiken daarom geen asfalt voor de nieuwe paden. Hierdoor willen we de kans verkleinen dat er problemen met boomwortels ontstaan.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente onderzoekt een andere duurzame mogelijkheid in plaats van het asfalt. Een goede en duurzame keuze is het aanbrengen van halfverharding (stabilizer). Stabilizer laat water en zuurstof door. Deze eigenschappen voorkomen dat wortels de nieuwe paden omhoog drukken. Verder is het belangrijk dat het materiaal CO2-neutraal is.

Daarnaast heeft gemeente Gouda bewust gekozen voor een materiaal dat er natuurlijk uitziet. De gemeente heeft de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking gevraagd het product te testen. Zij gaven aan dat dit product goed te gebruiken is voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Ook zijn deze nieuwe wandelpaden eenvoudig te repareren als dit nodig is in de toekomst.

Wat is de planning?

De komende tijd vervangt de gemeente verschillende asfalt wandelpaden vervangen door halfverharding. Op deze manier wordt de padenstructuur in verschillende parken in Gouda een mooi, praktisch en duurzaam geheel.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.