Ophoging Voorwillenseweg en Willenskade

De Goudse bodem bestaat uit zachte veengrond. Daardoor heeft Gouda te maken met een zakkende bodem. De gemeente moet de bodem ophogen. Zo voorkomt de gemeente dat er te veel overlast ontstaat. Delen van de Voorwillenseweg en Willenskade liggen te laag. Een te lage ligging van de weg zorgt voor wateroverlast als het regent. De Willenskade en Voorwillenseweg gaan we ophogen.

Waar is het?

Het projectgebied bestaat uit de Voorwillenseweg nummer 177 tot en met 203 en de Willenskade. Dit is vanaf de kruising van de Voorwillenseweg met de Goverwellesingel tot de spoorfietstunnel aan het einde van de Willenskade. Onderstaande afbeelding laat het projectgebied zien:

Kaartje van het projectgebied waarop de Voorwillenseweg tussen de Goverwellesingel en Grote Lot en Willenskade tussen het Telemanpad en Grote Lot zijn gemarkeerd.

Wat zijn de werkzaamheden?

We hogen de straat op. Ook passen we het wegdek zo aan, dat het regenwater niet langer wordt afgevoerd naar de stukken grond van de bewoners. De inrichting van de Voorwillenseweg en de Willenskade blijft hetzelfde.

Wat is de planning?

Het (technisch) ontwerp is definitief vastgesteld. We werken in de zomer van 2022 aan de definitieve tekeningen voor de aanbesteding. Na de zomer starten we met de aanbesteding. Het is de verwachting dat de aannemer eind december 2022 kan starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer 5 maanden. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen via deze webpagina.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.