Ophoging Van de Puttestraat

De openbare ruimte in de Van de Puttestraat is de afgelopen jaren erg gezakt. Bij hevige regenval kan dit wateroverlast geven. Het water kan dan niet weg in de grond en blijft op straat staan. De afvoer kan het water niet op tijd afvoeren.
De gemeente gaat de Van de Puttestraat ter hoogte van de huisnummers 1 tot en met 18 ophogen. Het gebied wordt opgehoogd tot 60 centimeter boven het polderpeil. Dit is 30 tot 40 centimeter hoger dan het niveau op dit moment. Naast het ophogen legt de gemeente ook een nieuwe hemelwaterafvoer aan.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn bij de Van de Puttestraat ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 18. Dit kaartje laat het gebied van de werkzaamheden zien.

Ophoging Van de Puttestraat huisnummers 1 t/m 18

Wat zijn de werkzaamheden?

De Van de Puttestraat wordt opgehoogd. Dat heeft gevolgen voor de aansluiting op de voortuinen, de waterafvoer en de bomen. Voordat de werkzaamheden beginnen, voert de gemeente samen met een inspectiebureau een boomonderzoek uit. Het onderzoek helpt ons om een juiste keuze maken tussen het houden of het vervangen van de bomen. Wij verwachten dat we de aansluiting op de voortuinen kunnen combineren met gepland onderhoud door de bewoners. De gemeente vervangt kolken en kolkleidingen in het gebied door een hemelwaterafvoer. Daardoor kan neerslag snel afgevoerd worden.

Wat is de laatste stand van zaken?

Eind september 2020 hebben alle mensen die in de buurt wonen een schets ontvangen. Nadat we alle opmerkingen hebben bekeken, maken we een definitief ontwerp.

Wat is de planning?

We verwachten eind 2020 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.