Ophoging Papaverstraat en omgeving

De gemeente voert in 2020 groot onderhoud uit aan de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. Het doel van de werkzaamheden is om de openbare ruimte weer op hoogte te brengen en een nieuw regenwaterriool aan te leggen. Tegelijk richten we de openbare ruimte opnieuw in volgens de eisen van dit moment.

De reden voor de werkzaamheden is de lage ligging en de wateroverlast in het gebied. Door bodemdaling heeft de openbare ruimte last van verzakkingen. Dit zorgt voor wateroverlast, hoge opstappen en het omhoogkomen van de straat door wortels. De werkzaamheden geven meteen de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. Het projectgebied staat op de volgende afbeelding.

Kaartje met daarop de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden: de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad.

Wat zijn de werkzaamheden?

We hogen de openbare ruimte op tot de originele hoogte. In het noordelijke deel is dit ongeveer 30 centimeter. Op de rijbaan is dit af en toe tot 50 centimeter. In het overige deel van het projectgebied is de verwachte ophoging maximaal 30 centimeter. De straat komt in ieder geval niet hoger te liggen dan het vloerhoogte van de woningen.

In het projectgebied ontstaat na perioden van regen al snel wateroverlast. Daarnaast neemt de hoeveelheid regen door verandering in het klimaat toe. Het bestaande regenwaterriool in het gebied is niet voldoende en vervangen we daarom door een nieuw regenwaterriool.

De werkzaamheden geven de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Vanuit de gemeente vervangen we het asfalt door betonstraatstenen. Daarnaast passen we het straatprofiel aan aan de eisen van dit moment. Verder hebben we van bewoners verschillende voorstellen voor verbeteringen ontvangen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Ontwerp en toelichting

Enige tijd geleden is het aangepaste schetsontwerp gestuurd naar de bewoners. Dit ontwerp bevatte enkele aanpassingen en verbeteringen die mede vanuit de bewoners kwamen:

  • Verkeersplateau’s om de snelheid te remmen bij het Leliepad en Freesiapad;
  • Behouden van de bestaande breedte van het voetpad achter de woningen van Leliepad 1 t/m 11;
  • Behouden van de bestaande breedte van de groenstrook voor de woningen van Papaverstraat 1 t/m 31;
  • Schuin afwerken van het groenvak bij het Crocuspad 1 voor fietsers.

Download het schetsontwerp van de Papaverstraat.

Beplantingsplan en toelichting

Adviesbureau Riede, Mol & Donkers heeft een plan gemaakt voor de nieuwe planten en bomen. De bomen en heesters zijn zo uitgekozen dat ze goed tegen ophoging kunnen en een verschillende bloeitijd hebben. Er komen onder andere de volgende bomen: veldesdoorn, haagbeuk, beuk, amberboom, wilde magnolia, wilde appel, zoete kers, lijsterbes, zilverlinde. En er komen onder andere de volgende heesters: vlinderstruik, olijfwilg, mahoniestruik, laurierkers, roos, sneeuwbes, liguster.

Bekijk het plan voor de nieuwe beplanting.

Lees de pagina met de uitleg van het plan voor de nieuwe beplanting.

Wat is de planning?

Helaas is er vertraging in het project opgetreden. De start van de uitvoering verschuift hierdoor naar april 2021. Hierdoor schuift de hele planning door. De planning ziet er nu zo uit:

  • juli t/m oktober 2020: opstellen contractstukken uitvoering en aanvragen kapvergunning;
  • november t/m december 2020: aanbesteden werkzaamheden. Resultaat: aannemer bekend;
  • januari 2021 t/m maart 2021: technische voorbereiding van de aannemer, zoals bestellen materialen, organiseren informatievoorziening;
  • april 2021 t/m november 2021: uitvoering van de werkzaamheden. Dit gebeurt in delen, de volgorde is nog niet bekend.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.