Ophoging Papaverstraat en omgeving

De gemeente voert in 2021 groot onderhoud uit aan de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. Het doel van de werkzaamheden is om de openbare ruimte weer op hoogte te brengen en een nieuw regenwaterriool aan te leggen. Tegelijk richten we de openbare ruimte opnieuw in volgens de eisen van dit moment.

De reden voor de werkzaamheden is de lage ligging en de wateroverlast in het gebied. Door bodemdaling heeft de openbare ruimte last van verzakkingen. Dit zorgt voor wateroverlast, hoge opstappen en het omhoogkomen van de straat door wortels. De werkzaamheden geven meteen de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. Het projectgebied staat op de volgende afbeelding.

Kaartje met daarop de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden: de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad.

Wat zijn de werkzaamheden?

We hogen de openbare ruimte op tot de originele hoogte. In het noordelijke deel is dit ongeveer 30 centimeter. Op de rijbaan is dit af en toe tot 50 centimeter. In het overige deel van het projectgebied is de verwachte ophoging maximaal 30 centimeter. De straat komt in ieder geval niet hoger te liggen dan de vloerhoogte van de woningen.

In het projectgebied ontstaat na perioden van regen al snel wateroverlast. Daarnaast neemt de hoeveelheid regen door verandering in het klimaat toe. Het bestaande regenwaterriool in het gebied is niet voldoende en vervangen we daarom door een nieuw regenwaterriool.

De werkzaamheden geven de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Vanuit de gemeente vervangen we het asfalt door betonstraatstenen. Daarnaast passen we het straatprofiel aan aan de eisen van dit moment. Verder hebben we van bewoners verschillende voorstellen voor verbeteringen ontvangen.

Wat er aan vooraf ging

De nieuwe inrichting van het gebied is samen met de bewoners vastgesteld. Dit deden we door een brief te sturen met daarin het inrichtingsontwerp en later het beplantingsplan. Men kon hierop reageren per mail. Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen fysieke bijeenkomsten geweest.

Vooruitlopend op de herinrichting is er in maart 2021 een aantal bomen gekapt door aannemer Reijm.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente heeft een aannemer gecontracteerd voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Deze start in september 2021 met de uitvoering.

Wat is de planning?

Helaas is er vertraging in het project opgetreden. Door problemen met de leverantie van kunststof rioolmaterialen starten de werkzaamheden na de zomervakantie. De start van de uitvoering verschuift naar september 2021. Hierdoor schuift de hele planning ook door. Deze ziet er nu zo uit:

  • eind mei 2021: afronden aanbesteding project (resultaat: aannemer bekend);
  • juni 2021: technische voorbereiding aannemer (bestellen materialen, organiseren informatievoorziening, enzovoort);
  • september 2021 tot en met februari 2022: uitvoering werkzaamheden (in fases, volgorde nog onbekend).

Waar kan ik terecht voor vragen?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.