Ophoging Papaverstraat en omgeving

De gemeente voert in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. Het doel van de werkzaamheden is om de openbare ruimte weer op hoogte te brengen en een nieuw regenwaterriool aan te leggen. Tegelijk richten we de openbare ruimte opnieuw in volgens de eisen van dit moment.

De reden voor de werkzaamheden is de lage ligging en de wateroverlast in het gebied. Door bodemdaling heeft de openbare ruimte last van verzakkingen. Dit zorgt voor wateroverlast, hoge opstappen en het omhoogkomen van de straat door wortels. De werkzaamheden geven meteen de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. Het projectgebied staat op de volgende afbeelding.

Kaartje met daarop de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden: de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad.

Wat zijn de werkzaamheden?

We hogen de openbare ruimte op tot de originele hoogte. In het noordelijke deel is dit ongeveer 30 centimeter. Op de rijbaan is dit af en toe tot 50 centimeter. In het overige deel van het projectgebied is de verwachte ophoging maximaal 30 centimeter. De straat komt in ieder geval niet hoger te liggen dan de vloerhoogte van de woningen.

In het projectgebied ontstaat na perioden van regen al snel wateroverlast. Daarnaast neemt de hoeveelheid regen door verandering in het klimaat toe. Het bestaande regenwaterriool in het gebied is niet voldoende en vervangen we daarom door een nieuw regenwaterriool.

De werkzaamheden geven de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Vanuit de gemeente vervangen we het asfalt door betonstraatstenen. Daarnaast passen we het straatprofiel aan aan de eisen van dit moment. Verder hebben we van bewoners verschillende voorstellen voor verbeteringen ontvangen.

Wat er aan vooraf ging

De nieuwe inrichting van het gebied is samen met de bewoners vastgesteld. Dit deden we door een brief te sturen met daarin het inrichtingsontwerp en later het beplantingsplan. Men kon hierop reageren per mail. Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen fysieke bijeenkomsten geweest. Vooruitlopend op de herinrichting is er in maart 2021 een aantal bomen gekapt door aannemer Reijm.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente heeft aannemer Kleywegen gecontracteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Op 19 juli 2021 is er een bijeenkomst geweest bij Kinderboerderij de Goudse Hofsteden. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners kennis maken met én vragen stellen aan aannemer Kleywegen.

Wat is de planning?

We voeren de werkzaamheden is fases uit om ervoor te zorgen dat het gebied bereikbaar en de overlast beperkt blijft. Om ervoor te zorgen dat het gebied tijdens de uitvoering bereikbaar blijft voor nood- en hulpdiensten, richten we het verkeersluwe deel van de Papaverstraat in als calamiteitenroute.

Een actueel overzicht van de fases en planning kunt u zien in de BouwApp. Aannemer Kleywegen stuurt regelmatig via deze app informatie over de werkzaamheden, fasering, afsluitingen en eventuele bijzonderheden. Dit programma kunt u installeren op uw mobiele apparaat. In de brief van de aannemer staat hoe u de app downloadt en activeert.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.