Ophoging Groenhovenweg

Een deel van de Groenhovenweg en de Heuvellaan wordt opgehoogd. De huidige lage ligging van de wegen is aanleiding voor de ophoging. De wegen liggen nu ongeveer 20 centimeter boven het polderpeil. Als we niets doen, dan komt de weg nog dichter bij het peil. Daardoor blijft het water uiteindelijk op de straat staan. Door op te hogen, komt het wegdek weer op 60 tot 70 centimeter boven het polderpeil. Met de ophoging vernieuwen we ook meteen de indeling van de openbare ruimte.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan een deel van de Groenhovenweg en de Heuvellaan.

Wat zijn de werkzaamheden?

Van de bewonersvereniging vernamen wij dat de huidige maten van de parkeervakken problemen geven met in- en uitstappen. In het nieuwe ontwerp maken we de parkeervakken daarom groter. Bij de nieuwe indeling proberen we het aantal parkeervakken wel gelijk te houden. Om in de toekomst het regenwater goed weg te laten lopen, maken we een nieuw hemelwaterriool. De vuilwaterriolering nemen we niet mee in dit project, omdat die nog in een goede staat is.

De bestaande GFT-kliko’s maken plaats voor een nieuwe GFT-container. Bestaande verhardingen vervangen we door nieuw materiaal. De huidige kwaliteit is niet goed genoeg en het kost teveel om het materiaal opnieuw gebruiken.

Wat is de laatste stand van zaken?

Om de gevolgen van de ophoging op de bomen te bepalen, is een BoomEffectAnalyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat zonder maatregelen de meeste bomen de ophoging niet zullen overleven. Het behouden van de bomen en het liefst bijplanten van bomen vindt de gemeente belangrijk. Daarom willen we zoveel mogelijk bomen behouden. Bij het nieuwe ontwerp ontstaat er meer ruimte voor de bomen langs de hoofdweg. Hiermee hopen we de bomen aan de hoofdweg te behouden. Dit betekent wel dat herstel noodzakelijk is. De jongere bomen die in de laatste paar jaar al zijn vervangen, gaan we herplanten.

Hoe kan ik meedenken?

Het nieuwe ontwerp is mede met hulp van de bewoners gemaakt. Bekijk de tekening van de nieuwe situatie.

Wat is de planning?

Gemeente Gouda heeft kortgeleden het definitief ontwerp afgerond. De uitvoering staat gepland voor begin 2021. De voorbereidingen kosten de nodige tijd voordat het werk daadwerkelijk kan starten.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.