Onderzoek gereguleerd parkeren Kort Haarlem en Kadenbuurt

Het Parkeerplan Gouda 2020 gaat onder andere over de uitbreiding van het gereguleerd parkeergebied. Bij gereguleerd parkeren kunnen bewoners en ondernemers een parkeervergunning aanvragen voor dit gebied. Wie geen parkeervergunning heeft, moet betalen bij de automaat of via een app. In een schil rondom de binnenstad zijn hiervoor 9 gebieden gekozen. In deze gebieden onderzoeken we de komende jaren of de invoering van gereguleerd parkeren mogelijk is.

In maart 2021 is gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid tot de uitbreiding van gereguleerd parkeren in Kort Haarlem/Kadebuurt. Het doel is het bieden van een oplossing voor de ervaren parkeeroverlast. Ook wil de gemeente een proces ontwikkelen dat toegepast kan worden in de overige gebieden.

Waar is het?

Op onderstaand kaartje ziet u om welk gebied het gaat in Kort Haarlem/Kadenbuurt. Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn (noorden), Willem Tombergstraat, Van Middelantstraat, Van Heusdestraat en Reitzstraat (westen), Sportlaan (zuiden) en Joubertstraat (oosten).

Kaartje waarop te zien is in welk gebied in Kort Haarlem/Kadenbuurt het onderzoek naar gereguleerd parkeren start. Het wordt grofweg begrensd door de Sportlaan, Joubertstraat, Noothoven van Goorstraat, Vierde Kade, Gregorius Coolstraat, Meester D.J. van Heusdenstraat, Van Middelantstraat, St Josephstraat en F.W. Reitzstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente start met het onderzoek in gebied A: Kort Haarlem/Kadenbuurt. Redenen hiervoor zijn de verhoogde parkeerdruk en de vele klachten en meldingen over parkeren vanuit bewoners. Uit parkeertellingen in 2018 blijkt dat vooral bezoekers en werknemers uit de binnenstad de overlast in het gebied veroorzaken. Maar ook vlakbij de grens met het gereguleerde gebied zorgen bewoners en bezoekers voor overlast in het niet gereguleerde gebied. Daarnaast is de grens niet overal duidelijk. Hierdoor is het zeer verleidelijk om net buiten het gereguleerde gebied te parkeren. Dit zorgt voor een extra hoge parkeerdruk en lang zoeken voor bewoners die niet in het gereguleerde gebied kunnen parkeren. Terwijl er dan in de vlakbij gelegen straten in het gereguleerde gebied meer dan voldoende ruimte is. Dit is meer geworden sinds het afgelopen jaar de reguleringstijden overal in Gouda van 9.00 – 21.00 uur zijn. Vroeger was dat in dit gebied tot 18.00 uur.

Hoe kan ik meedenken?

De invoering van gereguleerd parkeren mag alleen als er voldoende steun voor is vanuit de wijk of buurt. De gemeente wil daarom met een groep belanghebbenden uit het gebied (het parkeerpanel) een advies voorbereiden over de invoering van gereguleerd parkeren. De gemeente doet dit op de volgende manier:

  • Via een huis-aan-huisbrief wordt een oproep gedaan om mee te doen aan het parkeerpanel. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen zich hiervoor aanmelden. We zoeken ongeveer 10 tot 15 panelleden. Doel is dat het parkeerpanel een goede afspiegeling is van de belanghebbenden in het gebied.
  • Het parkeerpanel krijgt uitleg over wat gereguleerd parkeren kan inhouden. Het panel krijgt informatie over de verschillende vormen van regulering en welke keuzes hierin mogelijk zijn.
  • Samen met ambtenaren van de gemeente maakt het parkeerpanel een advies over de invoering van gereguleerd parkeren. Dit advies kan positief, negatief of niet-duidelijk zijn. Bij een positief advies voeren we regulering in, bij een negatief advies gebeurt dit niet. Als het advies niet duidelijk is, kan bijvoorbeeld in het hele gebied een huis-aan-huisenquête worden verspreid.

Wat is de planning?

Begin april 2021 hebben we de huis-aan-huisbrief verspreid met informatie over het onderzoek en mogelijke deelname aan het parkeerpanel. Doel is om binnen 2 maanden na samenstelling van het panel een advies te hebben over de invoering van gereguleerd parkeren. Bij een positief advies van het panel bereiden we de invoering van het gereguleerd parkeren na de zomer verder voor.

Parkeerpanel

Tot nu toe is het Parkeerpanel Kort Haarlem/ Kadenbuurt 2 keer bij elkaar gekomen om de parkeersituatie in de wijk te bespreken.

Lees het verslag en bekijk de presentatie (pdf) van de 1e bijeenkomst van het Parkeerpanel.

Lees het verslag en bekijk de presentatie (pdf) van de 2e bijeenkomst van het Parkeerpanel.

De gemeente Gouda heeft een parkeerdrukmeting uit laten voeren door onderzoeksbureau Trajan. De resultaten van deze nachttelling zijn uitgelegd tijdens het 1e parkeerpanel. Lees hier het volledige rapport (pdf).

Kunt u 1 van de pdf-documenten niet (goed) lezen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.