Onderhoud Aschpotpad

De gemeente heeft groot onderhoud aan het Aschpotpad uitgevoerd. Het fietspad was verzakt en de tegels lagen ongelijk of uit elkaar. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het weer in orde brengen van het Aschpotpad. Het deel PlasticRoad is een proef van 3 jaar en blijft gevolgd door de gemeente.

Waar is het?

Het Aschpotpad is het fietspad in de groenstrook tussen de Wethouder Venteweg en de Slagenbuurt.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het Aschpotpad is ruim 700 meter lang en de gemeente heeft het pad op tot 60 centimeter boven het waterpeil in de sloot opgehoogd. Om fietsers en voetgangers de ruimte te geven, is het pad naar 3 meter verbreed. Over een lengte van 330 meter kwam er een extra strook naast het pad. De extra strook van 60 centimeter breed maakt het mogelijk dat wandelaars even opzij kunnen gaan of stil kunnen staan als zij dat willen.

We hebben gekozen voor 1 pad met een extra strook waarop mensen zowel mogen fietsen als wandelen. Door deze keuze ontstaan er geen technische problemen met de kabels en leidingen onder de grond. We houden de groene strook waarbij ook het groen tussen het pad en de achtertuinen van woningen naast het pad blijft, zodat de achtertuinen afgeschermd zijn.

Op 600 meter van het pad zijn tegels vervangen door asfalt. De laatste 100 meter van het pad is aangelegd als PlasticRoad in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland. De PlasticRoad is opgebouwd uit materiaal dat gemaakt is van gerecycled plastic huisafval. Het materiaal is licht. Daardoor verwachten we dat het minder gaat zakken dan normaal asfalt. De gemeente onderzoekt samen met verschillende partijen of dat inderdaad zo is. De test met de 100 meter plastic wegdek duurt 3 jaar. Die tijd heeft de gemeente nodig om te zien of een plastic wegdek in de praktijk goed werkt. Kan het water verwerken zoals gedacht? Hoeveel onderhoud vraagt het wegdek? Deze en nog meer vragen worden met de proef beantwoord. Als de resultaten goed zijn, kunnen we PlasticRoad misschien op veel meer plekken gaan gebruiken. Wilt u meer informatie over PlasticRoad? Dan kunt u kijken op de website van PlasticRoad.

Het gebied is ook een loslooproute voor honden. Daar wijzen wij gebruikers van het pad op. Dit doen wij met extra borden bij de fiets- en voetgangersbrug bij de Houtsingelrotonde en de Dijkgraafslag in de Slagenbuurt. Vaste gebruikers van de route weten snel dat er honden kunnen loslopen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 22 augustus 2022 zijn we begonnen met de werkzaamheden. De weg is geopend op vrijdag 2 december 2022.

De verlichting van het pad wordt eind februari 2023 aangelegd. (Dit is onder voorbehoud.)

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.