Onderhoud Aschpotpad

De gemeente wil al enkele jaren groot onderhoud aan het Aschpotpad uitvoeren. Het fietspad is verzakt en de tegels liggen ongelijk of uit elkaar. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om fietsers meer ruimte te geven. Zo kunnen zij prettig en veilig gebruik maken van het pad.

Waar is het?

Het Aschpotpad is het fietspad in de groenstrook tussen de Wethouder Venteweg en de Slagenbuurt.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het Aschpotpad wordt 3 meter breed. Om fietsers en voetgangers de ruimte te geven, verbreden wij het pad met ongeveer 62 centimeter naar 3 meter. Over een lengte van 330 meter komt er een extra strook naast het pad. De extra strook komt er zodat wandelaars even opzij kunnen gaan of stil kunnen staan als zij dat willen.

Deze doorsnedetekening laat zien hoe het asfaltdeel van het Aschpotpad is gemaakt.
De tekening laat zien hoe het asfaltdeel van het fietspad is gemaakt en welke afmetingen we gebruiken. De tegels gaan eruit. Het nieuwe fietspad wordt 3 meter breed en de extra strook 60 centimeter. Het oude fietspad was 2,38 meter. Op de stroken naast het pad komt gras. Zo kan de gemeente makkelijk bij de kabels onder de grond.

We hebben gekozen voor 1 pad met een extra strook eraan vast. We behouden de groene strook. Daardoor ontstaan er geen technische problemen met de kabels en leidingen onder de grond. Het buffergroen blijft, zodat de achtertuinen van woningen naast het pad afgeschermd zijn.

De borden langs het fietspad blijven. Het gebied is ook een loslooproute voor honden Daar wijzen wij gebruikers van het pad op. Dit doen wij door het plaatsen van extra borden bij de fiets- en voetgangersbrug bij de Houtsingelrotonde en de Dijkgraafslag in de Slagenbuurt. Vaste gebruikers van de route, weten snel dat er honden kunnen loslopen.

Deze doorsnedetekening laat zien hoe het PlasticRoad-deel van het Aschpotpad is gemaakt.
De tekening laat zien hoe het PlasticRoad-deel van het fietspad is gemaakt en welke afmetingen we gebruiken. De tegels gaan eruit. Het nieuwe fietspad wordt 3 meter breed en de extra strook 60 centimeter. Het oude fietspad was 2,38 meter. Op de stroken naast het pad komt gras. Zo kan de gemeente makkelijk bij de kabels onder de grond.

Het Aschpotpad is ruim 700 meter lang. Over de hele lengte verwijderen wij de tegels. Vervolgens hogen we 600 meter pad op en brengen we asfalt aan. In samenwerking met de Provincie Zuid Holland leggen we 100 meter van het pad aan als PlasticRoad. De PlasticRoad is opgebouwd uit materiaal dat gemaakt is van gerecycled plastic huisafval. Het materiaal is licht, daardoor verwachten we dat het minder gaat zakken dan normaal asfalt. De gemeente gaat samen met verschillende partijen onderzoeken of dat inderdaad zo is. Als de resultaten goed zijn, kunnen we PlasticRoad misschien op veel meer plekken gaan gebruiken. Wilt u meer informatie over PlasticRoad? Dan kunt u kijken op de website van PlasticRoad.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het voorlopige ontwerp is klaar. De gemeente maakt nog extra afspraken met nutsbedrijven. De aanleg van de PlasticRoad bereiden we voor.

Hoe kan ik meedenken?

In december 2021 hebben wij het ontwerp van het vernieuwde Aschpotpad op de website geplaatst. Daarnaast heeft de gemeente de bewoners rond het pad met een brief geïnformeerd. Wij hebben u gevraagd om extra ideeën om het ontwerp te verbeteren. Het is prettig om te merken dat het project in de wijk leeft en wij hebben dan ook verschillende reacties ontvangen. Die reacties hebben wij persoonlijk beantwoord.

Wij hebben de reacties voor u samengevat:

  • Er kwamen vragen en opmerkingen binnen over het onderhoud van het groen. Deze vragen hebben wij doorgezet aan de afdeling beheer van de gemeente. Zij gebruiken de reacties om de onderhoudsaannemer aan te sturen. Wij vinden het fijn als u een melding doet als er schade is aan of rond het pad. Deze melding kunt u doen via Slim Melden Gouda.
  • Ook kregen wij vragen en opmerkingen over het gezamenlijk gebruik van het pad. Het pad is een onverplicht fietspad. Dit betekent dat fietsers (ook elektrische fietsen), wandelaars en snorfietsers tot 25 km per uur het pad mogen gebruiken. Speed Pedelecs mogen er niet rijden. We bekijken of deze verkeersdeelnemers last van elkaar gaan hebben.
  • Er waren een paar ideeën over het ontwerp. Het ontwerp is aangepast met extra borden en het breder ophogen van de berm. Hierdoor is de berm beter te bereiken. Bij het breder ophogen van de berm moeten we letten op de kabels en leidingen in de grond.
  • Tot slot kregen wij voorstellen om het pad te verlichten. De gemeente gaat het idee verder uitwerken. Daarmee willen we de veiligheid op het pad vergroten. Het verlichten van fietspaden is de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Zo is het mogelijk dat het licht alleen op het fietspad schijnt, en minder op de omgeving. Wij laten een deskundig bedrijf een ontwerp voor het licht maken. Daarbij let het bedrijf op de privacy van bewoners rond het pad en de natuur. Wij informeren u over dit plan op deze pagina en via een brief aan bewoners.

Wat is de planning?

De gemeente is van plan om het ontwerp in januari definitief te maken. Als de besprekingen met de kabel- en leidingbeheerders goed blijven verlopen, kunnen we de werkzaamheden vanaf juni gaan uitvoeren. De aannemer die het werk gaat uitvoeren, informeert u over de startdatum en wat dit betekent voor het gebruik van het pad tijdens de werkzaamheden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.