Onderhoud Aschpotpad

De gemeente wil al enkele jaren groot onderhoud aan het Aschpotpad uitvoeren. Het fietspad is verzakt en de tegels liggen ongelijk of uit elkaar. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om fietsers meer ruimte te geven. Zo kunnen zij prettig en veilig gebruik maken van het pad.

Waar is het?

Het Aschpotpad is het fietspad in de groenstrook tussen de Wethouder Venteweg en de Slagenbuurt.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het Aschpotpad wordt 3 meter breed. Om fietsers en voetgangers de ruimte te geven, verbreden wij het pad met ongeveer 62 centimeter naar 3 meter. Over een lengte van 330 meter komt er een extra strook naast het pad. De extra strook komt er zodat wandelaars even opzij kunnen gaan of stil kunnen staan als zij dat willen.

Deze doorsnedetekening laat zien hoe het asfaltdeel van het Aschpotpad is gemaakt.
De tekening laat zien hoe het asfaltdeel van het fietspad is gemaakt en welke afmetingen we gebruiken. De tegels gaan eruit. Het nieuwe fietspad wordt 3 meter breed en de extra strook 60 centimeter. Het oude fietspad was 2,38 meter. Op de stroken naast het pad komt gras. Zo kan de gemeente makkelijk bij de kabels onder de grond.

We hebben gekozen voor 1 pad met een extra strook eraan vast. We behouden de groene strook. Daardoor ontstaan er geen technische problemen met de kabels en leidingen onder de grond. Het buffergroen blijft, zodat de achtertuinen van woningen naast het pad afgeschermd zijn.

De verlichting op de verbinding tussen de fiets- en voetgangersbrug bij de Houtsingelrotonde en de Dijkgraafslag in de Slagenbuurt blijft zoals het nu is. Er komen geen lichten bij.

De borden langs het fietspad blijven. Het gebied is ook een loslooproute voor honden Daar wijzen wij gebruikers van het pad op. Dit doen wij door het plaatsen van extra borden bij de fiets- en voetgangersbrug bij de Houtsingelrotonde en de Dijkgraafslag in de Slagenbuurt. Vaste gebruikers van de route, weten snel dat er honden kunnen loslopen.

Deze doorsnedetekening laat zien hoe het PlasticRoad-deel van het Aschpotpad is gemaakt.
De tekening laat zien hoe het PlasticRoad-deel van het fietspad is gemaakt en welke afmetingen we gebruiken. De tegels gaan eruit. Het nieuwe fietspad wordt 3 meter breed en de extra strook 60 centimeter. Het oude fietspad was 2,38 meter. Op de stroken naast het pad komt gras. Zo kan de gemeente makkelijk bij de kabels onder de grond.

Het Aschpotpad is ruim 700 meter lang. Over de hele lengte verwijderen wij de tegels. Vervolgens hogen we 600 meter pad op en brengen we asfalt aan. In samenwerking met de Provincie Zuid Holland leggen we 100 meter van het pad aan als PlasticRoad. De PlasticRoad is opgebouwd uit materiaal dat gemaakt is van gerecycled plastic huisafval. Het materiaal is licht, daardoor verwachten we dat het minder gaat zakken dan normaal asfalt. De gemeente gaat samen met verschillende partijen onderzoeken of dat inderdaad zo is. Als de resultaten goed zijn, kunnen we PlasticRoad misschien op veel meer plekken gaan gebruiken. Wilt u meer informatie over PlasticRoad? Dan kunt u kijken op de website van PlasticRoad.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het voorlopige ontwerp is klaar. De gemeente maakt nog extra afspraken met nutsbedrijven. De aanleg van de PlasticRoad bereiden we voor.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente is van plan om het ontwerp in januari 2022 definitief te maken. Wij verwerken de ontvangen reacties zoveel mogelijk in het ontwerp. Heeft u nog een idee om het ontwerp te verbeteren? Dan horen wij dat graag voor 16 januari 2022. Bel hiervoor de gemeente via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Wat is de planning?

De gemeente is van plan om het ontwerp in januari definitief te maken. Als de besprekingen met de kabel- en leidingbeheerders goed blijven verlopen, kunnen we de werkzaamheden in maart en april gaan uitvoeren. De aannemer die het werk gaat uitvoeren, informeert u over de startdatum en wat dit betekent voor het gebruik van het pad tijdens de werkzaamheden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.