Molenwiekgebouw

De gemeente Gouda heeft een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ontvangen om de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming van het Molenwiekgebouw aan de Groningerweg 6 te onderzoeken. Het gebouw staat al jaren leeg.

Het COA wil graag samen met de gemeente en geïnteresseerde partijen onderzoeken of asielzoekers in het Molenwiekgebouw kunnen worden opgevangen. Dit in combinatie met andere functies voor het gebouw, zoals bedrijfsruimte voor start-ups, ateliers, onderwijsfuncties, winkels op de begane grond en op de verdiepingen nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen en/of tijdelijk wonen en werken.

Eerder had het COA hiervoor een ander gebouw in de Goudse Poort in beeld, maar de onderhandelingen tussen het COA en de eigenaar van het Goudse Poortgebouw zijn op niets uitgelopen.

Het COA wil het Molenwiekgebouw eerst inrichten als tijdelijke opvang van 5 jaar voor maximaal 350 vluchtelingen. Voor de blijvende opvang is er plek voor maximaal 500 vluchtelingen.

Het college van B&W en de gemeenteraad van Gouda hebben ingestemd met de komst van de tijdelijke opvanglocatie. De raad heeft tijdens de raadsavond in september zijn wensen en bedenkingen aan het college meegegeven. Deze gaan vooral over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de locatie en de directe omgeving. Bekijk de volledige weergave van de wensen en bedenkingen.

Op 6 december 2022 heeft het college besloten om een bestuursovereenkomst met het COA te tekenen om de komst van de noodopvang mogelijk te maken.

De Molenwiek is het pand aan de Groningenweg 6. Het COA wil op deze locatie vluchtelingen opvangen.

We verwachten dat het Molenwiekgebouw in april of mei 2023 klaar is om tijdelijk vluchtelingen op te vangen.

Voor nu is het de bedoeling hier maximaal 5 jaar vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Later kijken we of het gebouw geschikt is als blijvende opvangplek.

Nee, absoluut niet. Het gebouw wordt voor nu ingericht voor maximaal 350 bewoners met alle voorzieningen.