Molenwiekgebouw

De gemeente Gouda heeft een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ontvangen om de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming van het Molenwiekgebouw aan de Groningerweg 6 te onderzoeken. Het gebouw staat al jaren leeg.

Het COA wil graag samen met de gemeente en geïnteresseerde partijen onderzoeken of asielzoekers in het Molenwiekgebouw kunnen worden opgevangen. Dit in combinatie met andere functies voor het gebouw, zoals bedrijfsruimte voor start-ups, ateliers, onderwijsfuncties, winkels op de begane grond en op de verdiepingen nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen en/of tijdelijk wonen en werken.

Eerder had het COA hiervoor een ander gebouw in de Goudse Poort in beeld, maar de onderhandelingen tussen het COA en de eigenaar van het Goudse Poortgebouw zijn op niets uitgelopen.

Het COA wil het Molenwiekgebouw eerst inrichten als tijdelijke opvang van 5 jaar voor maximaal 350 vluchtelingen. Voor de blijvende opvang is er plek voor maximaal 500 vluchtelingen.

De Molenwiek is het pand aan de Groningenweg 6 waar het COA vluchtelingen op wil vangen.

In het 1e kwartaal van 2023 is het pand klaar om tijdelijk vluchtelingen op te vangen.

Voor nu is het de bedoeling hier maximaal 5 jaar vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Later kijken we of het gebouw geschikt is als blijvende opvangplek.

Nee, absoluut niet. Het gebouw wordt voor nu ingericht voor maximaal 350 bewoners met alle voorzieningen.