Inrichting openbare ruimte Bolwerk

Op de locatie Bolwerk-Potterspoort wordt het zorgappartementencomplex Huize ter Gouwe gebouwd. De gemeente Gouda zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw en een aantal bijbehorende voorzieningen, zoals afvalcontainers, bomen een stoep. Hierbij moet de openbare ruimte voldoen aan de gemeentelijke eisen en kaders. Ook het zorgappartementencomplex heeft eisen waaraan de inrichting moet voldoen. De gemeente maakt met een groep belanghebbenden een ontwerp.

De afbeelding links laat van bovenaf zien hoe Bolwerk er in 2020 uitzag. Op de afbeelding rechts staat een impressie van Huize Ter Gouwe als het af is eind 2022.

Waar is het?

De locatie Bolwerk-Potterspoort ligt aan de Kattensingelgracht en de Hoge Gouwe, schuin tegenover het hotel Best Western en de Lichtfabriek.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente zorgt voor een mooi ingericht terrein en een aantal voorzieningen. Zo komen er 5 ondergrondse afvalcontainers en een aanbiedplaats voor afval. Ook komen er bomen met groen en een stoep. Het doel is om een mooi gebied te maken van deze bijzondere plek in Gouda.

Ontwerpeisen zijn de komst van 5 afvalcontainers, de stoep, openbare fietsparkeervakken en het gemeentelijke beleid (LIOR: leidraad inrichting openbare ruimte). Er is een betonplaat die altijd vrij moet zijn. Deze plaat zorgt ervoor dat de kadewand stabiel blijft.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente heeft gesprekken met belanghebbenden gevoerd. We hebben een werkgroep met belanghebbenden uit de omgeving opgericht nadat we hiervoor een oproep hebben gedaan. De werkgroep heeft half februari een 1e bijeenkomst gehad met de ontwerpers. Resultaat van deze bijeenkomst was een startdocument met 1e ideeën en wensen.

Wensen die de werkgroep aan de ontwerper heeft meegegeven, zijn: passend en verschillend groen, een pad langs de Singel, rekening houden met de historie. Het moet een aantrekkelijke en (verkeers)veilige plek worden zonder overlast voor de bewoners en omgeving.

Hoe kan ik meedenken?

De werkgroep gaat met het startdocument en de schetsen van het ontwerpbureau BVR Adviseurs aan de slag. Dit leidt tot een concept schetsontwerp dat de Adviescommissie omgevingskwaliteit (AOK) gaat toetsen. De Adviescommissie let erop dat gebouwen en ruimtelijke ontwerpen binnen de omgeving passen. Daarna is de werkgroep klaar en zijn geïnteresseerde inwoners aan de beurt: we publiceren het concept schetsontwerp op de website en zo kunt u zeggen wat u ervan vindt. Op deze manier zijn een werkgroep en u betrokken bij het ontwerp. De gemeente neemt uiteindelijk een beslissing.

Wat is de planning?

Het schetsontwerp is uitgewerkt tot een ‘voorlopig ontwerp’. Dit wordt op dit moment binnen de gemeente beoordeeld. Zodra dat is gebeurd, presenteren we het aan geïnteresseerde belanghebbenden.

Waar kan ik vragen stellen over het project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.