Inrichting openbare ruimte Bolwerk

Op de locatie Bolwerk-Potterspoort nemen staf en bewoners in januari 2023 het zorgappartementencomplex Huize ter Gouwe in gebruik. De gemeente Gouda zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw. Groenbedrijf Donker Groen B.V. voert de terreininrichting uit in januari en februari 2023. Dan is het gehele project klaar en is opnieuw een stukje rand van de binnenstad mooier geworden.

De afbeelding laat het plan zien dat de gemeente samen met belanghebbenden heeft gemaakt. Er zijn wandelpaden en veel groen met bomen om het gebouw. Er is een steiger aan het water en een virtual reality kijker op de hoek aan het water tegenover het beeld Jackass. Tegenover de Lichtfabriek kunnen mensen hun fiets parkeren.

Waar is het?

De locatie Bolwerk-Potterspoort ligt aan de Kattensingelgracht en de Hoge Gouwe, schuin tegenover het hotel Best Western en de Lichtfabriek.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente zorgt voor een mooi ingericht terrein en een aantal voorzieningen. Het doel is om een mooi gebied te maken van deze bijzondere plek in Gouda.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente heeft gesprekken met belanghebbenden gevoerd.

In een aantal bijeenkomsten is een ontwerp gemaakt met veel aandacht voor groen, bomen en de speciale historische omgeving. De werkgroep heeft half februari een 1e bijeenkomst gehad met de ontwerpers. Resultaat van deze bijeenkomst was een startdocument met 1e ideeën en wensen.

Wensen die de werkgroep aan de ontwerper heeft meegegeven, zijn: passend en verschillend groen, een pad langs de Singel en rekening houden met de historie. Het moet een aantrekkelijke en (verkeers)veilige plek worden zonder overlast voor de bewoners en omgeving.

Hoe kan ik meedenken?

De werkgroep heeft gewerkt met het startdocument en de schetsen van het ontwerpbureau BVR Adviseurs. Dit leidde tot een concept schetsontwerp dat de Adviescommissie omgevingskwaliteit (AOK) heeft getoetst. Er is gesproken met een vertegenwoordiger van Stichting Singelpark, de ontwikkelaar van Huize ter Gouwe en de directe omgeving. Dat leidde tot het definitieve ontwerp.

Wat is de planning?

De openbare ruimte rondom Huize ter Gouwe moet in maart 2023 klaar zijn. Momenteel loopt de omgevingsvergunningprocedure voor de vlonder en VR-kijker. Als de ODMH de vergunning verleent, dan worden ze geplaatst.

Waar kan ik vragen stellen over het project?

Als u vragen heeft, iets wilt melden, of als u het definitieve ontwerp van de inrichting wilt ontvangen, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.