Grijs wordt groen aan het Spinnewielplein

Het Spinnewielplein achter Cultuurhuis Garenspinnerij krijgt een opknapbeurt. Het doel is een groen plein waar het fijn is om te zijn. Het project is van de gemeente Gouda, maar vooral bewoners en organisaties in de buurt gaan het Spinnewielplein mooier en beter maken. Zij krijgen hulp van betrokken specialisten die de wijk Korte Akkeren en haar bewoners goed kennen.

Waar is het?

Het Spinnewielplein achter het Cultuurhuis Garenspinnerij.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente overlegt regelmatig met de lokale vakspecialisten die de buurt helpen bij het plan. Zo zorgen we ervoor dat we binnen de mogelijkheden blijven en dat het plan uitvoerbaar is. De vakspecialisten zijn landschapsarchitect Kees Ykema en Rachida Chabani van Passie Compassie.

De gemeente geeft de vakmensen, bewoners en organisaties veel vrijheid om een plan te maken, zodat de buurt het plein gaat gebruiken. Het is belangrijk dat de wensen van betrokken bewoners en organisaties uit de buurt zoveel mogelijk in het plan komen.

De gemeente heeft wel een aantal uitgangspunten. 2 voorbeelden: er komt niets tegen de muur van de Garenspinnerij en natuurlijk is het belangrijk dat het plan niet duurder wordt dan afgesproken.

Het plan wordt betaald vanuit het Groenfonds van de gemeente. Het Groenfonds is opgezet vanuit de groenstructuurvisie. Andere projecten die zijn betaald vanuit het Groenfonds zijn onder andere het plantsoen aan de Jacob van Lennepkade, De Baan, het hoekje Walvisstraat en Sint Mariewal. Daar komt nu het Spinnewielplein bij.

Wat is de laatste stand van zaken?

Mevrouw Chabani sprak met bewoners, jongeren, ouderen en organisaties die wonen of actief zijn op en rondom het Spinnewielplein. Alle informatie die zij ophaalde in de buurt kwam in een eindverslag.

Met alle informatie heeft landschapsarchitect Ykema een schetsontwerp gemaakt. Dat ontwerp heeft de gemeente laten zien aan de buurt. Buurtbewoners hebben verteld wat zij van het ontwerp vinden. Het ontwerp is daarna een beetje aangepast, naar de wens van de buurtbewoners.

Wat is de planning?

Op dit moment onderzoekt de gemeente of er drainage nodig is. Dat betekent dat water uit de bodem wordt afgevoerd waardoor het grondwaterpeil lager wordt. Als daar een besluit over genomen is, werken we het ontwerp verder uit. De gemeente onderzoekt ook of mensen in de buurt het plein samen willen onderhouden en er activiteiten willen organiseren.

Op 22 juni plaatsten we klimplanten tegen de schuurtjes. Dat was de eerste stap om het pleintje groener te maken. Buurtbewoners hielpen daarbij. Zij onderhouden de planten ook.

De rest van het ontwerp voeren we in het najaar van 2021 uit.

Hoe kan ik meedenken?

Er is een filmpje in omloop in de buurt waar u een beeld krijgt van het plan. U ziet ook een afbeelding op deze pagina. De gemeente levert de basis, de buurt maakt het plein af. Deels via Groen moet je doen. Wat vindt u van het plan? U kunt reageren via mailadres gemeente@gouda.nl.

Kaartje met plattegrond van het ontwerp van het nieuwe Spinnewielplein. Een groen plein omzoomd met bomen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.