Onderzoek naar bodemdaling en riolering

De aanpak van Gouda Stevige Stad bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een andere planning en opdrachtgever. Op deze pagina leest u meer informatie over de onderzoeken naar bodemdaling en riolering in de binnenstad van Gouda.

Bodemdaling

Op sommige plekken in de binnenstad heeft de peilverlaging geen effect. We onderzoeken voor die plekken de gevolgen van de toenemende hoogteverschillen door bodemdaling. Denk daarbij aan de inrichting van de omgeving en wat dat bijvoorbeeld betekent voor het stadsgezicht.

Bodemdaling Raambuurt

Ook kijken we naar overlast door bodemdaling in de Raambuurt. Hoe erg is die overlast en wat kunnen we daar aan doen? In 2021 zijn we hierover in gesprek gegaan met buurtbewoners. In het najaar van 2022 pakken we deze gesprekken weer op. Daarnaast willen we de overlast verminderen door te werken aan riolering op privéterreinen.

Onderzoek houten paalfunderingen afgerond

In 2021 is het onderzoek naar de ondersteuning van eigenaar-bewoners van woningen met een houten paalfundering afgerond. Deze houten palen moeten onder water blijven staan. Dit omdat als deze palen bij een peilverlaging droog komen te staan, beschadigd raken.  

De onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met specialisten, betrokkenen en bewoners. Uit die onderzoeken blijkt dat er maar een klein aantal panden op houten palen staat. Belangrijk: Om schade aan diepe houten paalfunderingen te voorkomen zijn er maatregelen mogelijk. De eigenaren van deze panden zijn hiervan op de hoogte gebracht.