Gouda aardgasvrij

Van Plaswijck tot Korte Akkeren en van Goudse Poort tot Goverwelle: uiteindelijk moet heel Gouda een keer van het aardgas af. In het plan ‘Transitievisie warmte’ geeft de gemeente aan hoe lang alles duurt en met welke wijken we voor 2030 willen starten. Dan is ook bekend welke manier van verwarmen we straks kunnen gebruiken. Veel mensen denken mee: van woningcorporaties tot bewoners, van bedrijven tot de gemeente zelf.

Verkenningsbuurten

Verkenningsbuurten zijn de buurten in Gouda waarvan we willen bekijken of die als 1e aardgasvrij kunnen worden. Het afgelopen jaar onderzochten we de aardgasvrije mogelijkheden in de verkenningsbuurten Plaswijck, Slagenbuurt, Oud Achterwillens, Sport- en Molenbuurt, Kort Haarlem en Kadenbuurt. Ook werden duurzame alternatieven en de kosten bekeken. Het doel van het onderzoek was om een buurt aan te wijzen om al vóór 2030 aardgasvrij te worden. Deze buurt zou van ‘verkenningsbuurt’ worden omgedoopt tot ‘startbuurt’.

We voerden het onderzoek uit samen met Stedin, Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Duurzaamheidsplatform Gouda en een een aantal bewoners uit de verkenningsbuurten (vanuit Energiecoöperatie Gouda). Deze bewoners en de gemeente organiseerden verschillende bewonersbijeenkomsten. Ook heeft de gemeente een vragenlijst onder inwoners uitgezet. Lees het verslag van de bewonersbijeenkomsten op de website van Maak Gouda duurzaam.

Uitkomst onderzoek verkenningsbuurten

Tijdens de bijeenkomsten en uit de vragenlijst kwamen gemengde reacties naar voren. Er zijn bewoners die heel blij zijn om van het aardgas af te gaan en graag het voortouw willen nemen, maar er zijn ook inwoners met grote zorgen. Er is een grote groep bewoners met twijfels, omdat het nog onduidelijk is wat de kosten en de alternatieven van aardgas zijn. We hebben daarom besloten om nog geen startbuurt aan te wijzen. Eerst gaan we opnieuw onderzoek doen.

Eind 2021 maken we een beslissing. Dit gebeurt als de gemeenteraad de Transitievisie warmte vaststelt.


Kaart met de verkenningsbuurten

Verder onderzoek in 2022

Verder onderzoek naar aardgasvrije buurten vindt vanaf 2022 plaats in 2 buurten: in Plaswijck (rond het winkelcentrum en de Mammoet) en in Middenwillens West. Op basis van informatie die we nu hebben, lijkt een warmtenet met warmte uit de Reeuwijkse plassen (aquathermie) een mogelijke oplossing in Plaswijck. In Middenwillens West denken we dat een individuele oplossing het meest geschikt is.

Maak Gouda Duurzaam

Als uw wijk of buurt aardgasvrij wordt, dan hoort u dat vanzelf een aantal jaar van tevoren. Maar als u al eerder een warm huis wilt hebben of minder wilt betalen aan het energiebedrijf dan kunt u nu al beginnen met het isoleren van de vloer, het dak of de muren. Plak folie achter de verwarming, plaats een brievenbusborstel of breng tochtstrips aan. Deze voorbeelden kosten weinig moeite en geld, maar alle beetjes helpen!

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl. U kunt ook kijken op de website van Maak Gouda Duurzaam.

Wilt u meedenken en meepraten? Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Energienetwerk Gouda.