Gouda aardgasvrij

Van Plaswijck tot Korte Akkeren en van Goudse Poort tot Goverwelle: uiteindelijk moet heel Gouda een keer van het aardgas af. In het plan ‘de Transitievisie Warmte’ geeft de gemeente aan hoe lang alles duurt en met welke wijken we voor 2030 willen starten. Dan is ook bekend welke manier van verwarmen we straks kunnen gebruiken. Veel mensen denken mee: van woningcorporaties tot bewoners, van bedrijven tot de gemeente zelf.

Verkenningsbuurten

Verkenningsbuurten zijn de buurten in Gouda waarvan we willen bekijken of die over ongeveer 8 jaar als eerste aardgasvrij kunnen worden. Technisch gezien zouden deze buurten al voor 2030 van het aardgas af kunnen. Maar een verkenningsbuurt is nog lang geen aardgasvrije buurt. Sterker nog: er ligt nog niets hierover vast. We zoeken eerst uit wat het gaat kosten en wat er allemaal moet gebeuren. Ook praten we met bewoners. Er zijn 2 bewonersgroepen: ENiGH en Energie Coöperatie Gouda die juist de bewoners willen informeren en helpen met isoleren en energie besparen.

Onderzoek verkenningsbuurten

De gemeente heeft een team van experts opdracht gegeven in Gouda uitgebreid onderzoek te doen. Zij bekeken hoe oud of jong woningen zijn, hoe goed de woningen onderhouden zijn en of ze goed of juist slecht geïsoleerd zijn. Ook hebben de experts bekeken hoeveel warmte een hele buurt nodig heeft. En als er toch in toekomst in de straat gegraven wordt voor onderhoud aan de riolering, dan kan je meteen andere kabels en buizen in de grond leggen. Verder zochten ze naar buurten waar groepen bewoners nu al samenwerken. Op het kaartje hieronder staan 5 buurten waarvan uit het onderzoek blijkt dat deze geschikt zijn als verkenningsbuurt. Het gaat hierbij om Plaswijck, Slagenbuurt en oud Achterwillens, Kort Haarlem en de Kadenbuurt, Sportbuurt en de Molenbuurt en bedrijventerrein Gouwespoor.

Als uw wijk of buurt aardgasvrij wordt, dan hoort u dat vanzelf een aantal jaar van tevoren. Maar als u al eerder een warm huis wilt hebben of minder wilt betalen aan het energiebedrijf dan kunt u nu al beginnen met het isoleren van de vloer, het dak of de muren. Plak folie achter de verwarming, plaats een brievenbusborstel of breng tochtstrips aan. Deze voorbeelden kosten weinig moeite en geld, maar alle beetjes helpen!

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.