Doorfietsroute Rotterdam – Gouda

Nederland is een fietsland. Ons land heeft een mooi netwerk met vele duizenden kilometers aan fietspaden in de steden, dorpen en buiten de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland bouwt verder aan het fietsnetwerk in het fietsplan Samen verder Fietsen 2016 – 2025. 1 van de projecten binnen dit plan is de doorfietsroute tussen Rotterdam en Gouda.

Waar is het?

De doorfietsroute verbindt Rotterdam, Capelle aan de IJssel, Nieuwerkerk aan de IJssel, Moordrecht en Gouda met elkaar. De provincie coördineert het project. De gemeenten zijn ieder verantwoordelijk voor de uitvoering op het eigen grondgebied. Dit wil zeggen dat Gouda alleen gaat over het deel van de route dat op haar grondgebied ligt. Voor Gouda geldt dat er op dit moment 2 routes vanuit de stad goed aansluiten op de voorgenomen doorfietsroute:

  • Jacob van Lennepkade tot de Koningin Wilhelminaweg
  • Nachtegaalstraat tot het Oranjeplein

Deze routes komen uit op het Ruige Weteringpad en het Sluiseiland. Vanuit daar gaan de routes samen als 1 route verder richting Rotterdam. Naast deze 2 routes zijn er ook wensen om de route richting het centrum te verbeteren door het fietspad van de Jacob van Lennepkade te verlengen naar de Herenstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

We maken van de Jacob van Lennepkade (even zijde nummers 8 tot en met 22, van de Speelbrug tot de Koningin Wilhelminaweg) en de Nachtegaalstraat een fietsstraat. Dit betekent onder andere dat we de straatstenen die er nu liggen vervangen door rode straatstenen en dat fietsers voorrang krijgen bij de kruising met de Burgemeester Gaarlandtsingel. Er komen verkeersdrempels bij de kruisingen met de Burgemeester Gaarlandtsingel, zodat auto’s af moet remmen en het duidelijk is dat fietsers hier voorrang hebben. Daarnaast hogen we de Nachtegaalstraat op, omdat deze verzakt is.

Beide straten sluiten in de toekomst aan op het fietspad over het Ruige Weteringpad. Het fietspad op het Ruige Weteringpad loopt van de Nachtegaalstraat naar de Speelbrug. De provincie Zuid-Holland legt dit fietspad aan. Hierbij is het belangrijk dat er ook een struinpad voor wandelaars komt. Tussen het struinpad en het fietspad komt een afscheiding.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 16 november 2021 was er een informatieavond voor betrokkenen en inwoners die naast het Goudse deel van de fietsroute wonen. Op basis van de 1e schetsen en sfeerimpressies hebben inwoners op deze avond hun ideeën voor het definitief ontwerp gedeeld. Deze heeft het projectteam waar mogelijk meegenomen in de uitwerking. Op basis hiervan hebben we een definitief ontwerp en een contract voor uitvoering opgesteld. Bekijk het definitief ontwerp voor de Jacob van Lennepkade (pdf) en de Nachtegaalstraat (pdf).

Kunt u de pdf niet lezen? Bel dan telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Wat is de planning?

We zijn van plan om de werkzaamheden voor de Jacob van Lennepkade en de Nachtegaalstraat in het najaar van 2022 uit te voeren. Zodra we weten wat de precieze planning wordt, informeren wij omwonenden over de werkzaamheden die plaats gaan vinden en wat deze voor hen betekenen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.