Centrale brugbediening

Aannemer Langezaal & Inniger vervangt voor gemeente Gouda de elektrische installaties van de Goverwellebrug en de Steve Bikobrug. Ook maakt de aannemer voor de bruggen een nieuwe centrale bediening in het Huis van de Stad. Na de werkzaamheden worden de 2 bruggen op afstand bediend. De bedienhuisjes bij beide bruggen worden verwijderd.

Op de foto ziet u de zijkant van de Goverwellebrug.
De Goverwellebrug

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan de Steve Bikobrug en de Goverwellebrug.

Wat zijn de werkzaamheden?

  • In het Huis van de Stad richt aannemer Langezaal & Inniger een centrale bedienpost in voor de Steve Bikobrug en de Goverwellebrug. Na de werkzaamheden worden de 2 bruggen vanuit het Huis van de Stad bediend en niet meer vanaf de Steve Bikobrug.
  • Daarna vervangt de aannemer de elektrische installaties van de Goverwellebrug en de Steve Bikobrug. Het gaat bijvoorbeeld om de slagbomen, stoplichten en besturingskasten.
  • De bedienhuisjes bij beide bruggen worden gesloopt. Ze zijn niet meer nodig met de nieuwe bedienpost in het Huis van de Stad.
Op de foto ziet u de Steve Bikobrug. De brug staat open.
De Steve Bikobrug

Werkzaamheden Goverwellebrug

De werkzaamheden aan de Goverwellebrug zijn met succes uitgevoerd. Er is geen hinder meer voor zowel weg- als vaarwegverkeer.

Werkzaamheden Steve Bikobrug

Tijdens het vervangen van onderdelen op de brug wordt het fietspad in delen afgesloten. Dit betekent dat het fietspad op de brug eerst aan de ene kant, en daarna aan de andere kant is afgesloten. De fietspaden zijn nooit tegelijk afgesloten.

Fietsers worden bij de afsluiting van een fietspad op de Steve Bikobrug omgeleid via de Kromme Gouwe. Andere weggebruikers kunnen tijdens deze werkzaamheden soms lichte hinder ervaren door de afsluiting van 1 rijbaan. Er blijft altijd 1 rijbaan in beide richtingen open.

In de periode van maandag 23 mei tot en met donderdag 14 juli wordt de Steve Bikobrug voor beroepsvaart van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur bediend. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Goudse Betoncentrale en Megamix.

In dezelfde periode wordt de Steve Bikobrug voor pleziervaart van maandag tot en met vrijdag alleen tussen 12.30 uur en 13.15 uur bediend. Pleziervaart kan alleen in dit tijdslot voorbij de Steve Bikobrug. In deze periode wordt de Steve Bikobrug niet in het weekend bediend. De Steve Bikobrug is vervolgens vanaf vrijdag 15 juli op afstand bedienbaar vanaf het Huis van de stad. Vanaf deze datum gelden er geen beperkingen meer.

Tot slot gaat de Steve Bikobrug 2 weekenden helemaal dicht voor al het verkeer (zie ook onderstaande planning). Dus zowel voor het weg- als het scheepvaartverkeer. Tijdens het werk aan de elektrische installaties kan de brug tijdelijk niet bediend worden. Weggebruikers worden in deze weekenden omgeleid.

Wat is de planning?

De voorbereidende werkzaamheden aan de Steve Bikobrug zijn begin april begonnen. De hinder is voor het eerst merkbaar vanaf 23 mei wanneer het 1e fietspad wordt afgesloten.

Het 1e afsluitweekend van de Steve Bikobrug is van vrijdag 24 juni 22.00 uur tot en met maandagochtend 27 juni 6.00 uur.

Het 2e afsluitweekend (bufferweekend) van de Steve Bikobrug is van zaterdagavond 2 juli 18.00 uur tot en met maandagochtend 4 juli 6.00 uur. De hele planning staat hieronder in een tabel. Omleidingsroutes voor deze weekenden geven we op tijd aan bij alle belanghebbenden. De planning voor de Steve Bikobrug ziet er als volgt uit:

Werkzaamheden Steve BikobrugWanneer zijn de werkzaamheden?
Werkzaamheden aan de Steve Bikobrug. Dit zorgt voor overlast voor het wegverkeer en het vaarverkeer.Mei, juni, juli
Afsluiting van het fietspad aan de centrum kant (brugwachterskant)Maandag 23 mei tot en met vrijdag 3 juni
Afsluiting van het fietspad aan de andere kantMaandag 6 juni tot en met vrijdag 17 juni
1e weekend waarin de brug is afgesloten voor het wegverkeer en de scheepvaartVrijdag 24 juni 22.00 uur tot en met maandag 27 juni 6.00 uur
2e weekend waarin de brug is afgesloten voor het wegverkeer en de scheepvaart (bufferweekend)Zaterdag 2 juli 18.00 uur tot en met maandag 4 juli 6.00 uur
Het testen van de brug. Dit kan voor lichte vertraging bij het verkeer zorgen. Dinsdag 5 juli tot en met donderdag 7 juli

Tijdelijk aangepaste bedientijden Steve Bikobrug:

Scheepvaart Steve BikobrugData
Aangepaste tijden beroepsvaart:
Maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur
Geen bediening in het weekend
Maandag 23 mei tot en met donderdag 14 juli
Aangepaste tijden pleziervaart:
Maandag tot en met vrijdag tussen 12.30 uur en 13.15 uur
Geen bediening in het weekend
Maandag 23 mei tot en met donderdag 14 juli
Einde stremmingen, Steve Bikobrug vanaf Huis van de Stad bedienbaar.
Reguliere bedientijden
Vrijdag 15 juli

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het project. Veranderingen in de planning en de omleidingsroutes voor het verkeer vindt u ook op deze pagina.

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl. Wilt u liever iemand van de aannemer spreken? Omgevingsmanager Frédérique Blaauw staat voor u klaar en is te bereiken via het e-mailadres f.blaauw@houseoftenders.nl of telefoonnummer 06 – 20 70 22 65.