Centrale brugbediening

Aannemer Langezaal & Inniger vervangt voor Gemeente Gouda de elektrische installaties van de Goverwellebrug en de Steve Bikobrug. Ook maakt de aannemer voor de bruggen een nieuwe centrale bediening in het Huis van de Stad. Na de werkzaamheden worden de 2 bruggen op afstand bediend. De bedienhuisjes bij beide bruggen worden verwijderd.

Op de foto ziet u de zijkant van de Goverwellebrug.
De Goverwellebrug

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan de Steve Bikobrug en de Goverwellebrug.

Wat zijn de werkzaamheden?

  • In het Huis van de Stad richt aannemer Langezaal & Inniger een centrale bedienpost in voor de Steve Bikobrug en de Goverwellebrug. Na de werkzaamheden worden de 2 bruggen vanuit het Huis van de Stad bediend en niet meer vanaf de Steve Bikobrug.
  • Daarna vervangt de aannemer de elektrische installaties van de Goverwellebrug en de Steve Bikobrug. Het gaat bijvoorbeeld om de slagbomen, stoplichten en besturingskasten.
  • De bedienhuisjes bij beide bruggen worden gesloopt. Ze zijn niet meer nodig met de nieuwe bedienpost in het Huis van de Stad.
Op de foto ziet u de Steve Bikobrug. De brug staat open.
De Steve Bikobrug

Wat is de planning?

De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer dat gebruik maakt van de Goverwellebrug en de Steve Bikobrug. Tijdens het vervangen van de onderdelen op de brug wordt het fietspad op beide bruggen in delen afgesloten. Dit betekent dat het fietspad op een brug eerst aan de ene kant, en daarna aan de andere kant is afgesloten. De fietspaden zijn nooit tegelijk dicht. Fietsers kunnen het fietspad aan de andere kant van de weg gebruiken. Voor ander verkeer blijft de weg tijdens deze werkzaamheden open.

Beide bruggen gaan 2 weekenden volledig dicht voor al het verkeer, dat geldt ook voor schepen en boten. Tijdens het werk aan de elektrische installaties kan de brug tijdelijk niet bediend worden. De werkzaamheden vinden als eerste plaats bij de Goverwellebrug. Het gaat om de weekenden van 14 tot en met 17 januari 2022 en van 21 tot en met 24 januari 2022. De brug is dicht van vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 6.00 uur. We geven de omleidingsroutes op tijd aan.

Op dit moment is de aannemer de werkzaamheden aan het voorbereiden. Corona heeft helaas gevolgen voor de levertijden van het bouwmateriaal. De planning ziet er nu zo uit, maar kan nog veranderen:

Werkzaamheden GoverwellebrugData
Afsluiting fietspad noordzijde1 tot en met 10 december 2021
Afsluiting fietspad zuidzijde13 tot en met 21 december 2021
Brugafsluiting voor verkeer en scheepvaart14 januari 22.00 uur tot en met 17 januari 6.00 uur
Brugafsluiting voor verkeer en scheepvaart21 januari 22.00 uur tot en met 24 januari 6.00 uur
Testen brug (leidt tot vertraging van het verkeer)25 tot en met 27 januari 2022
Sloop bedienhuisje (kan zorgen voor geluidsoverlast) en afsluiting fietspad noordzijde7 tot en met 11 februari 2022
Werkzaamheden Steve BikobrugData
Afsluiting fietspad oostzijde 17 tot en met 26 januari 2022
Afsluiting fietspad westzijde 27 januari tot en met 4 februari 2022
Brugafsluiting voor verkeer en scheepvaart 11 februari 22.00 uur tot en met 14 februari 6.00 uur
Brugafsluiting voor verkeer en scheepvaart 18 februari 22.00 uur tot en met 21 februari 6.00 uur
Testen brug (leidt tot vertraging van het verkeer) 22 tot en met 24 februari 2022
Sloop bedienhuisje (kan zorgen voor geluidsoverlast) en afsluiting fietspad oostzijde 7 tot en met 11 maart 2022

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het project. Veranderingen in de planning en de omleidingsroutes voor het verkeer vindt u ook op deze pagina.

De aannemer organiseert een (digitale) informatieavond als meerdere inwoners dit graag willen. Wilt u graag een informatieavond? Dan kunt u mailen naar Demi Oldeman of Frédérique Blaauw van het aannemersbedrijf Langezaal & Inniger. U kunt ook bij Demi Oldeman of Frédérique Blaauw terecht met vragen.

Demi Oldeman, e-mailadres: d.oldeman@houseoftenders.nl, telefoonnummer: 06 34 34 89 35.
Frédérique Blaauw, e-mailadres: f.blaauw@houseoftenders.nl, telefoonnummer: 06 20 70 22 65.

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.