Biodiversiteit en waterkwaliteit

De gemeente vindt de biodiversiteit en waterkwaliteit in Gouda belangrijk. Met biodiversiteit bedoelen we de verschillende soorten planten en dieren die in Gouda te vinden zijn. Om een beeld te krijgen van de biodiversiteit van Gouda, heeft de gemeente het externe bureau Viridis gevraagd om dit te onderzoeken. Ook doet Viridis onderzoek naar de waterkwaliteit.

Waar is het?

Het onderzoek vindt plaats door heel Gouda, zowel de stad als het buitengebied. We hebben door de hele stad locaties bepaald waar Viridis onderzoek doet.

Wat zijn de werkzaamheden?

Viridis onderzoekt welke soorten planten, dagvlinders, sprinkhanen, hommels, libellen, amfibieën, reptielen (ringslangen) en vissen er in Gouda zijn en welke missen. Hieronder vallen alle 15 icoonsoorten van de provincie Zuid-Holland uit andere soortgroepen dan vogels en zoogdieren. Icoonsoorten zijn planten en dieren die volgens de provincie Zuid-Holland belangrijk zijn voor de biodiversiteit en echt bij de Zuid-Hollandse natuur horen. Tijdens het onderzoek naar planten gebruikt Viridis een harkje voor waterplanten en bij het onderzoek naar de verschillende diersoorten een schepnet en insectennet.

Daarnaast meet Viridis op alle locaties de waterkwaliteit en onderzoekt hoe doorzichtig het water en hoe dik de sliblaag is. Ook neemt het Hoogheemraadschap van Rijnland op een aantal locaties waterproefjes om in het laboratorium verder te onderzoeken. Op deze locaties heeft het Hoogheemraadschap in 2008 de waterkwaliteit al bepaald. Daarom kunnen we straks een interessante vergelijking maken tussen 2008 en nu, en tussen de waterkwaliteit en de planten en dieren die we hebben gevonden.

Wat is de planning?

Het onderzoek begint in mei en duurt tot en met september. Viridis doet in deze maanden op alle locaties 3 keer onderzoek naar de diersoorten, omdat er in ieder seizoen andere soorten te vinden zijn. Het onderzoek naar de planten vindt 1 keer plaats.

Na het onderzoek maakt Viridis een rapport waarin staat hoe de situatie op het gebied van de biodiversiteit in Gouda nu is, bijvoorbeeld op welke locaties er veel of juist wat minder biodiversiteit is en welke soorten vaak gevonden zijn of juist niet. Ook geeft Viridis advies hoe we de biodiversiteit kunnen verbeteren.

Hoe kan ik meedoen?

U kunt zelf ook meetellen! Via de app ‘ObsIdentify’ op uw telefoon of tablet kunt u op zoek gaan naar vogels, planten en insecten in Gouda. Alles wat u ziet en meldt via de app, verzamelen we op de website Waarneming.nl. Elke 2 maanden (mei en juni, juli en augustus, en september en oktober) reikt Maak Gouda Duurzaam een prijs uit aan de persoon die in die tijd de meeste inzendingen heeft gedaan.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.