Baggerwerkzaamheden

Om het water in Gouda goed en gezond te houden, baggert de gemeente Gouda regelmatig de watergangen. Zo blijven singels en sloten diep genoeg om water af te voeren en verbetert de waterkwaliteit.

Diepe sloten en singels zorgen ervoor dat we droge voeten houden. Een goede waterdiepte helpt ook mee aan een goede waterkwaliteit. Water kan makkelijker worden afgevoerd als de watergang dieper is, het stroomt dan goed door. Het water dat door deze watergangen stroomt, voert bodemdeeltjes, plantenresten en zwerfvuil met zich mee.

Na een tijdje zakken deze bestanddelen naar de bodem. Zo ontstaat er op de bodem van watergangen een laag slib; dit noemen we bagger. Bagger zorgt ervoor dat watergangen ondieper worden. De doorstroming wordt minder en de waterkwaliteit gaat achteruit. Als we baggeren, verwijderen we de sliblaag. Het water wordt weer dieper en de waterkwaliteit gaat omhoog. Baggeren helpt daarom mee aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor mensen, dieren en planten.

Waar is het?

Watergangen liggen verspreid door de hele stad, een deel daarvan wordt dit jaar gebaggerd. Aannemer Baggerbedrijf Midden Nederland informeert bewoners per brief. U krijgt een brief van de aannemer als er een watergang bij u in de buurt wordt gebaggerd.

Wat zijn de werkzaamheden?

Afhankelijk van de locatie baggeren we met een schuifboot of een kraan. Een schuifboot duwt de bagger naar een plek waar een kraan het uit de watergang kan scheppen en in een vrachtwagen kan laden. Een kraan schraapt de bagger van de bodem en laadt het meteen in de vrachtwagen. De vrachtwagens brengen de bagger naar een verwerker.

We proberen tijdens de werkzaamheden zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, maar overlast kan niet helemaal worden uitgesloten of voorkomen. Denk hierbij aan tijdelijke verkeerstremmingen, parkeren van materieel en stankoverlast. Daarnaast rijden er meer vrachtwagens rond dan u gewend bent voor het afvoeren van bagger. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat is de planning?

Aannemer Baggerbedrijf Midden Nederland voert de werkzaamheden uit tussen juli en december 2022. Dit gebeurt in fases.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.