Wortelopdruk aan de Nieuwehaven

Wat is het probleem?

Op dit moment staan er 21 platanen in bakken op de Nieuwehaven. De huidige bomen Platanus x hispanica (platanen) zijn door de hoge grondwaterstand in verhoogde bakken geplaatst. De bomen zijn inmiddels al meerdere jaren uit hun bak gegroeid. De bomen zijn te groot geworden, waardoor de ondergrondse ruimte in de bak te klein is. Uit onderzoek is gebleken dat de wortels buiten de bakken groeien voor meer stabiliteit, voeding en water. De wortels van deze platanen zorgen voor het opdrukken van bestrating.

Welke overlast wordt ervaren?

Er zijn de afgelopen jaren veel klachten en valpartijen geweest over de losliggende bestrating. De wortels groeien onder en soms door de bakken heen en veroorzaken zeer forse opdruk van de omliggende bestrating, van met name de aangrenzende parkeerplaatsen en de stoep.

Ondanks veelvuldig herstel ontstaat er steeds weer struikelgevaar door groei van de boomwortels en de bestrating die omhoog gedrukt wordt en los gaat liggen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge
Grondwaterstand, waardoor de wortels horizontaal en/of omhoog groeien.

In de afgelopen jaren zijn regelmatig plaatselijk wortels gekapt en is de weg opnieuw bestraat. Het is echter een blijvend probleem. Sommige wortels zijn ontzettend dik. Deze kunnen we niet verwijderen, omdat dan de stabiliteit van de bomen in gevaar komt. Daarnaast zorgt het verwijderen van wortels voor zeer snelle hergroei. En ophoging van de straat is niet mogelijk door de laag liggende dorpels/huizen.

Hoe lossen we het op?

De gemeente heeft de opdracht de buitenruimte veilig te houden. In de Nieuwehaven is dit niet meer te garanderen. De wortels zorgen voor overlast in de bestrating en moeten verwijderd worden. Hierdoor moeten we besliste maatregelen nemen.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Kappen van alle bomen en een herinrichting;
  2. Wortels buiten de bakken verwijderen met als gevolg dat de bomen flink worden gesnoeid.

Wat gebeurt er bij kappen?

De bomen worden verwijderd, waarbij de straat aan de even zijde tot en met de rijbaan vrijgemaakt wordt van wortels. De straat krijgt nieuwe bomen, nieuwe bakken en onderbeplanting. Daarnaast is er ruimte voor kleine herinrichting van zowel de bomen, bakken, stoep en parkeerplaatsen.

Wat gebeurt er bij het verwijderen van de wortels en een fors snoeien?

De bomen worden flink teruggesnoeid. Dit betekent dat we ongeveer 50% van de kroon van de bomen verwijderen (kandelaberen). Daarnaast kappen we de bovenliggende wortels. De wortelkap moet in twee fases gebeuren, met een tussenperiode van twee jaar. Dit is belangrijk voor de grootste kans op
boombehoud en stabiliteit.

In fase 1 van de wortelkap wordt de stoep opnieuw bestraat. In fase 2 volgt de definitieve herbestrating en is er kleine herinrichting mogelijk bij de parkeervakken.

Wat kunt u doen?

Er moet een keuze gemaakt worden hoe we de veiligheid gaan garanderen in de Nieuwehaven. U kunt aansluiten bij een werkgroep ‘Bomen Nieuwehaven’ om mee te denken over oplossingen. U kunt zich hiervoor aanmelden via: gemeente@gouda.nl.