Schoolzone St. Aloysius Spieringstraat

Bij alle basisscholen in Gouda leggen we een schoolzone aan. Daarmee wordt de verkeerssituatie veiliger voor de kinderen, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers. De St. Aloysiusschool in de Spieringstraat is één van de eerste scholen die een schoolzone krijgt.

Waar is het?

De St. Aloysiusschool staat in de Spieringstraat. We gaan een schoolzone aanleggen in de Lange Noodgodsstraat en de Spieringstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor de aanleg van schoolzones is een ‘basisinrichting schoolzones Gouda’ gemaakt. Alle schoolzones worden zoveel mogelijk volgens die basisinrichting ingericht. Daardoor lijken de schoolzones op elkaar en is het voor verkeersdeelnemers duidelijk dat ze zich in een schoolzone bevinden.

De bewoners van de Lange Noodgodsstraat hebben een ontwerp gemaakt voor een gedeeltelijke herinrichting van hun straat. Dat ontwerp is uitgebreid met een schoolzone inrichting.

In de schoolzone van de St. Aloysius Spieringstraat gaan we het volgende aanleggen:

  • Een schoolzonemarkering in het wegdek ter hoogte van Spieringstraat 61. Het betonnen paaltje aan de overkant vervangen we door een laag regenboogpaaltje.
  • Een schoolzonemarkering in het wegdek ter hoogte van Spieringstraat 111/113. Een betonnen paaltje vervangen we door een laag regenboogpaaltje.
  • Een schoolzonemarkering in het wegdek ter hoogte van Lange Noodgodsstraat 1. Een betonnen paaltje vervangen we door een laag regenboogpaaltje. Aan de andere kant van de straat plaatsen we ook een laag regenboogpaaltje.
  • In de Lange Noodgodsstraat plaatsen we 6 bloembakken. Bewoners en schoolkinderen gaan de bloemen onderhouden. Tussen de bloembakken komt ruimte om fietsen te parkeren.

Hoe ziet het ontwerp eruit?

Dit is het ontwerp voor de schoolzone St. Aloysius Spieringstraat:

Tekening met daarop het ontwerp voor de schoolzone bij de St Aloysius school. Je ziet waar de regenboogpaaltjes komen in de Spieringstraat en de Lange Noodgodstraat en waar de waarschuwingsborden komen in de Spieringstraat.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het ontwerp van de schoolzone is klaar voor uitvoering.

Wat is de planning?

Op donderdag 4 maart wordt de bestaande schoolzonemarkering in de Lange Noodgodsstraat verplaatst en opnieuw gestraat. Op dinsdag 6 april en woensdag 7 april leggen we de schoolzonemarkeringen in de Spieringstraat aan en plaatsen we de palen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.