Schoolzone OBS Vindingrijk

Bij alle basisscholen in Gouda leggen we een schoolzone aan. Daarmee wordt de verkeerssituatie veiliger voor de kinderen, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers. OBS Vindingrijk is de 1e school die een schoolzone krijgt.

Waar is het?

OBS Vindingrijk staat aan het Driewegplein. Er komt een schoolzone van het einde van de Dijkgraafslag tot het begin van de Molenmeesterslag.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor de aanleg van schoolzones is een ‘basisinrichting schoolzones Gouda’ gemaakt. Alle schoolzones worden zoveel mogelijk volgens die basisinrichting ingericht. Daardoor lijken de schoolzones op elkaar en is het voor verkeersdeelnemers duidelijk dat ze zich in een schoolzone bevinden.

In de schoolzone van de OBS Vindingrijk gaan we het volgende aanleggen:

  • Een schoolzonemarkering op het wegdek ter hoogte van Dijkgraafslag 78. Aan beide kanten van de schoolzonemarkering plaatsen we een laag regenboogpaaltje.
  • Een hoge regenboogpaal met waarschuwingsbord ter hoogte van Driewegplein 4.
  • Een hoge regenboogpaal met waarschuwingsbord bij de school.
  • Een schoolzonemarkering op het wegdek ter hoogte van Molenmeesterslag 19. Aan beide kanten van de schoolzonemarkering plaatsen we een laag regenboogpaaltje.

Hoe ziet het ontwerp eruit?

Dit is het ontwerp voor de schoolzone OBS Vindingrijk:

Tekening waarop je kunt zien waar de markeringen op de weg en de regenboogpaaltjes komen aan de Dijkgraafslag en Molenmeesterslag. Je ziet ook waar de hoge regenboogpalen met waarschuwingsborden komen aan het Driewegplein en bij de school.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het ontwerp is klaar voor uitvoering.

Wat is de planning?

Alle onderdelen van de schoolzone worden op maandag 29 maart 2021 aangelegd.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.