Schoolzone Casimir dependance Herpstraat

Bij alle basisscholen in Gouda leggen we een schoolzone aan. Daarmee wordt de verkeerssituatie veiliger voor de kinderen, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers. De Casimir dependance in de Herpstraat is 1 van de eerste scholen die een schoolzone krijgt.

Waar is het?

De Casimir dependance ligt aan de Herpstraat. We leggen een schoolzone aan van de kruising met het Regentesseplantsoen tot de kruising met de Vrouwevestesteeg.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor de aanleg van schoolzones is een ‘basisinrichting schoolzones Gouda’ gemaakt. Alle schoolzones worden zoveel mogelijk volgens die basisinrichting ingericht. Daardoor lijken de schoolzones op elkaar en is het voor verkeersdeelnemers duidelijk dat ze zich in een schoolzone bevinden.

In de schoolzone van de Casimir dependance Herpstraat gaan we het volgende aanleggen:

  • Een schoolzonemarkering in het wegdek ter hoogte van Regentesseplantsoen 28. Aan de overkant van de straat plaatsen we een laag regenboogpaaltje.
  • Een hoge regenboogpaal met attentiebord ter hoogte van de ingang van de school.
  • Een hoge regenboogpaal met attentiebord in de bocht van de Herpstraat.
  • Een schoolzonemarkering in het wegdek ter hoogte van Nieuwehaven 106. Aan de overkant van de straat plaatsen we een laag regenboogpaaltje.

Hoe ziet het ontwerp eruit?

Dit is het ontwerp voor de schoolzone Casimir dependance Herpstraat:

Kaartje met daarop aangegeven waar de schoolzone komt. Er komen markeringen op het wegdek en hoge en lage regenboogpaaltjes aan de Herpstraat, Regentesseplantsoen 28 en Nieuwehaven 106.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het ontwerp is klaar voor uitvoering.

Wat is de planning?

Dinsdag 30 en woensdag 31 maart 2021 wordt de schoolzone aangelegd door HT Infra.

  • Dinsdag 30 maart wordt de schoolzonemarkering in het Regentesseplantsoen aangelegd. Het verkeer wordt daarvoor omgeleid.
  • Woensdag 31 maart wordt de schoolzonemarkering in de Nieuwehaven aangelegd. Omleiding voor het verkeer is niet nodig.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.