Vrijwilligerswerk zoeken

Goudse vrijwilligers zijn heel belangrijk voor Gouda. Zonder vrijwilligers zou de stad er heel anders uitzien. In Gouda doen veel inwoners vrijwilligerswerk. Sommige inwoners zijn actief in clubs of sportverenigingen. Andere schenken koffie in het verzorgingstehuis, knappen speeltuinen op, zijn trainer bij een sportclub, bestuurslid of collectant. Wilt u ook vrijwilliger worden? Op deze pagina leest u daar meer over. U kunt ook altijd contact opnemen met het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres vip@gouda.nl.

Op Goudvoorelkaar kunt u zoeken naar vrijwilligerswerk in uw buurt. U vindt hier ook cursussen en workshops voor vrijwilligers.

Ja, de gemeente Gouda biedt gratis een vrijwilligersverzekering aan. De gemeente betaalt deze verzekering.

Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen een vergoeding geven aan hun vrijwilligers. Dit is niet verplicht. Ze kunnen een onkostenvergoeding of een forfaitaire vergoeding geven.  

Onkostenvergoeding

Een onkostenvergoeding is een vergoeding voor de kosten die u als vrijwilliger maakt voor het werk dat u uitvoert. Zolang u alleen een vergoeding krijgt voor de daadwerkelijk gemaakte kosten, hoeft u dit niet op te geven aan de Belastingdienst. Dit betekent dat u hier geen belasting over hoeft te betalen. Er is geen maximumbedrag. De gemaakte kosten moet u wel kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met bonnetjes. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Forfaitaire vergoeding

De vergoeding kan ook altijd een vast bedrag zijn. Dat is een forfaitaire vergoeding. Zolang u een vergoeding krijgt die minder is dan de afgesproken maximumbedragen, hoeft u dit niet op te geven aan de Belastingdienst. Dit betekent dat u hier geen belasting over hoeft te betalen. De maximale bedragen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Voor beide vergoedingen geldt dat u het vrijwilligerswerk niet voor uw beroep mag doen. Is dat wel zo? Dan heeft u geen recht op een onbelaste (belastingvrije) vergoeding.

Als u vrijwilligerswerk gaat doen, kan het voorkomen dat u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig heeft. Met deze verklaring laat u zien dat uw gedrag geen risico is voor het vrijwilligerswerk. Een Verklaring Omtrent Gedrag is vaak nodig voor organisaties waar mensen omgaan met geld, geheime gegevens en kinderen of kwetsbare mensen. In sommige gevallen kunt u een gratis Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Dit is vooral voor vrijwilligers die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken. Overleg dit met de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. Zij kunnen dit voor u regelen.

Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, moet u met een paar dingen rekening houden. Bijvoorbeeld dat het vrijwilligerswerk betaald werk niet in de weg mag staan. Wij adviseren contact op te nemen met de organisatie die uw uitkering betaalt voor meer informatie over de mogelijkheden.

Algemene informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u een WW-uitkering? Kijk dan voor meer informatie op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een (sport)kantine moet er altijd een barvrijwilliger aanwezig zijn die de instructie verantwoord alcohol schenken heeft gevolgd. Dit is afgesproken in de Drank- en Horecawet.

Stel uzelf de volgende vragen:

  • Wat voor werk vindt u leuk om te doen?
  • Wat voor organisatie vindt u leuk om in te werken?
  • Zoekt u een 1 klus of vrijwilligerswerk voor langere tijd?
  • Hoeveel uur per week/maand wilt u werken?
  • Wanneer bent u beschikbaar? Overdag/avond?

Voor het beantwoorden van deze vragen kunt u de ‘Jij hebt talent test’ van Goudvoorelkaar doen.

U kunt ook een afspraak maken met het VrijwilligersInformatiePunt voor advies. Bel naar 14 0182 of stuur een e-mail naar vip@gouda.nl.