Verhuurvergunning woning

Sinds 1 juli 2022 mag u geen goedkope of middeldure woonruimte kopen om te verhuren in Gouda. Als u een woning koopt moet u er zelf gaan wonen en mag u de woning 4 jaar lang niet verhuren. Mensen die op zoek zijn naar een koopwoning om er zelf in te wonen maken op die manier meer kans. Dat noemen we opkoopbescherming.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u de woning wel verhuren. Hiervoor vraagt u een verhuurvergunning woning aan via onderstaande knoppen.

DigiD Logo

Inwoner van Gouda? Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Geen inwoner van Gouda? Ga dan verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Aanvragen

Op dit moment is het niet makkelijk om een woning te kopen. De prijzen zijn hoog en er is weinig aanbod. Dit komt voor een deel doordat opkopers woningen kopen om daarna meteen te verhuren. Hierdoor maken starters en mensen met een gemiddeld inkomen minder kans op een betaalbare (koop)woning. Ook gebeurt het soms dat opgekochte woningen worden gebruikt om meerdere huishoudens in te laten wonen. De bewoners wonen er maar kort voordat zij weer doorverhuizen. Hierdoor is er weinig binding met de buurt en soms is er ook (geluids)overlast. Dit kan een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid.

De opkoopbescherming is een tijdelijke maatregel. Begin 2025 bekijken we of en hoe we met de opkoopbescherming doorgaan.

De opkoopbescherming geldt voor alle woningen die vanaf 1 juli 2022 zijn gekocht (hierbij geldt de datum van overdracht, dus de datum waarop u uw woning bij de notaris hebt ingeschreven) en die een WOZ-waarde hebben van maximaal de NHG-kostengrens. De NHG-kostengrens wordt vaak gebruikt als definitie voor middeldure koopwoningen. Door deze grens te gebruiken, beschermen we de komende jaren de goedkope en middeldure koopwoningen. Want bij veranderingen op de woningmarkt, zowel bij prijsstijgingen als bij prijsdalingen, kan de gemeente zo goed reageren op de nieuwe situatie.

Als u een woning koopt die op dat moment al langer dan 6 maanden verhuurd wordt, geldt de opkoopbescherming niet. De woning kan een huurwoning blijven. De opkoopbescherming is erop gericht om koopwoningen te beschermen. 

U mag uw woning wel verhuren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U verhuurt een woning aan een familielid in de 1e of 2e graad.
  1e graad:
  Uw (adoptie)ouders of die van uw partner;
  Uw (adoptie)kinderen of die van uw partner;
  Uw schoonzoon of –dochter.
  2e graad:
  Uw grootouders of die van uw partner;
  Uw kleinkinderen of die van uw partner;
  Uw broers en zussen of die van uw partner.

Als u aan familieleden van uw partner wilt verhuren, moet u met uw partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Een samenlevingscontract is niet voldoende.    

 • U verhuurt een woning tijdelijk. Hiervoor moet u eerst minimaal 1 jaar zelf in de woning hebben gewoond. U mag uw woning maximaal 12 maanden tijdelijk verhuren.
 • U verhuurt een woonruimte die bij een winkel, kantoor of bedrijfsruimte hoort.

De verhuurder moet de ‘verhuurvergunning woning’ aanvragen. Zorg ervoor dat  uw adres goed vermeld staat in de Basisregistratie Personen (BRP). 

In 2022 is het aanvragen van een vergunning gratis. Vanaf 2023 kost het aanvragen van een vergunning wel geld.

De afhandeling van uw verzoek kan 8 weken duren. Dit kunnen we 1 keer verlengen met 6 weken. U mag de woning pas verhuren als u de vergunning heeft.

Ja. De gemeente kijkt hierbij naar de gegevens over de verkoop van woningen in het Kadaster.

Op de website van  het WOZ-waardeloket kunt u vinden wat de WOZ-waarde van uw woning is.

Als uw woning onderdeel uitmaakt van een VvE, kan het zijn dat u toestemming nodig heeft als u uw woning wilt verhuren.

Als u een vraag heeft, kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 0182 of een e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl.