Registratie levenloos geboren kind

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Wanneer het bestaan van het kind erkend wordt door een officiële registratie in de burgerlijke stand, kan het ouders hopelijk helpen bij de verwerking van hun verdriet.

Het is mogelijk om uw levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) te laten zetten. Dit gebeurt in de gemeente waar de ouders wonen.  

Het registreren van een levenloos geboren kind gebeurt in het Huis van de Stad. U maakt hiervoor een afspraak. 

Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand de registratie bekijken. 

  • U kunt een verzoek tot registratie bij ons doen als u in de gemeente Gouda woont. Uw kind hoeft niet in Gouda geboren te zijn. 
  • Voordat uw kind geregistreerd kan worden in de BRP moet er door de gemeente waar uw kind geboren is een akte zijn opgemaakt. Dit kan een ‘akte levenloos geboren kind’ zijn of een ‘akte van geboorte (levenloos)’. 
  • Elke ouder moet zelf een verzoek doen.
  • Op het moment van de geboorte van uw kind moet u in Nederland ingeschreven zijn. Ook moet u op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Voor de registratie in de BRP maakt het niet uit wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren. 

Om uw kind te registreren in de BRP is er een ‘akte van geboorte (levenloos)’ van de burgerlijke stand nodig. Deze akte wordt gemaakt door de gemeente waar het kind is geboren. Is er nog geen akte opgemaakt of weet u het niet zeker? Neem dan eerst contact op met de gemeente waar uw kind geboren is.

Wanneer u langskomt voor uw afspraak, neemt u dan het volgende mee:

  • uw legitimatiebewijs;
  • een afschrift van de ‘akte van geboorte (levenloos)’ of de ‘akte levenloos geboren kind’. Dit geldt alleen als het kind in Nederland is geboren en u een afschrift heeft. 

Het registreren van gegevens in de BRP is gratis. 

Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw verzoek nemen we een besluit over uw verzoek.

Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Nu gesloten. Morgen open van 08:30 tot 17:00 uur.

Zie ook