Begraven of cremeren

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met een overlijden. De eerste beslissing die u neemt is of u voor een begrafenis of crematie kiest. Een uitvaartondernemer kan u helpen bij deze keuze. De gemeente Gouda heeft een crematorium en twee begraafplaatsen die nog in gebruik zijn. 

Voor een begrafenis of crematie hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Door (of vanwege) de coronamaatregelen zijn er andere regels voor een uitvaart. Zo mag maar een maximaal aantal personen de uitvaart bijwonen en houdt u 1,5 meter afstand van elkaar. Kijk voor de informatie van dit moment op de website van de Rijksoverheid.

Uw uitvaartverzorger regelt alle zaken rondom de begrafenis of crematie, zoals:

  • de toestemming voor de begrafenis of de crematie;
  • de datum en het tijdstip van de begrafenis of crematie.

Het is niet verplicht dat een uitvaartverzorger alles regelt, u kunt ook zaken zelf regelen

Als er niemand is die de uitvaart kan of wil organiseren dan regelt de gemeente de uitvaart. De gemeente probeert de kosten achteraf terug te vragen.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. U kunt dit uitstel aanvragen bij de gemeente.

U vraagt toestemming aan de gemeente voor het begraven of cremeren van een overledene. Deze toestemming wordt verlof tot begraven of cremeren genoemd. 

Meestal doet de uitvaartondernemer de aanvraag. Als familie van de overledene kunt u dit ook zelf doen. U doet de aanvraag meestal samen aangifte van overlijden. U hebt hiervoor een verklaring van overlijden nodig van een arts of een lijkschouwer.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

De gemeente Gouda heeft een crematorium en twee begraafplaatsen:

De Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat is nog wel te bezoeken, maar begraven is hier niet meer mogelijk.

Voor informatie over cremeren en begraven en de kosten hiervan kunt u contact opnemen met de beheerder van het crematorium of de begraafplaats.

Na de crematie heeft u de tijd om na te denken over wat u met de as wilt doen. Het crematorium geeft informatie over de diverse mogelijkheden.

In Gouda mag u in het openbaar as verstrooien als niemand daar last van heeft. Dit kan door een rustig moment te kiezen en de as goed te verspreiden. Zorg dat de as goed in de grond kan worden opgenomen. Let wel op dat het plantsoen, het park of de berm waar u de as wilt verstrooien van de gemeente Gouda is. 

U mag de as ook op het water verstrooien als niemand daar last van heeft. Let goed op dat boten er gewoon langs kunnen en er niet in de omgeving gezwommen wordt. Voor de Hollandsche IJssel wil Rijkswaterstaat graag vooraf weten waar en wanneer u van plan bent om as te verstrooien. 

U mag op een graf een bedekking of beplanting plaatsen. De begraafplaats geeft informatie over de diverse mogelijkheden

De regels voor grafbedekking en grafbeplanting verschillen per begraafplaats en grafsoort.