Subsidie onderwijsachterstanden

Het onderwijsachterstandenbeleid is opgezet om achterstanden in het onderwijs te herkennen en te voorkomen. Bij de aanpak hiervan hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit. Dit betekent dat deze 2 zaken het belangrijkst zijn om achterstanden in het onderwijs te voorkomen.

De scholen die in aanmerking komen voor subsidie, ontvangen elk jaar in september het aanvraagformulier. Een school kan subsidie aanvragen als de achterstandsscore groter of gelijk aan 100 is.

Voor meer informatie over de subsidie kunt u de subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid bekijken.

U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 november.

Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden van de subsidie artikel 4 uit de subsidieregeling. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met gemeente@gouda.nl of bel naar tel. 14 0182.