Drank- en horecavergunning

Voor een horecabedrijf of slijterij heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Ook heeft u voor een horecabedrijf een exploitatievergunning nodig.

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank schenkt of verkoopt (meer dan 0,5%). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Een slijterij.
 • Een horecabedrijf (café, cafetaria of restaurant).
 • Een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant.

Voor sommige winkels is het toegestaan om zwak- alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik op en andere plek. Deze staan in artikel 18 lid 2 van de Drank- en Horecawet. Hieronder valt onder andere een winkel waarin vooral levensmiddelen of tabak en vergelijkbare artikelen of uitsluitend zwak- alcoholhoudende dranken al dan niet samen met alcoholvrije dranken worden verkocht.

Een drank- en horecavergunning is persoonsgebonden. Dit betekent dat de vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Bij een aanvraag drank- en horecavergunning moet u in ieder geval de volgende stukken aanleveren:

 • Een uittreksel uit het handelsregister. Deze kunt u kopen bij de Kamer van Koophandel.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de eigenaar en eventuele mede-eigenaren. U moet deze verklaring aanvragen in de gemeente waar u woont. Hiervoor moet u een (deels ingevuld en ondertekend) aanvraagformulier VOG opvragen bij de gemeente via tel. 14 0182.
 • Een geldige kopie diploma Sociale Hygiëne van de eigenaar, eventuele mede-eigenaren en leidinggevenden.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer(s)/bestuurder(s) en alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een arbeidsovereenkomst van de op de aanvraag genoemde personen die in loondienst zijn.
 • Bij verenigingen en clubs moet een bestuursreglement worden overlegd.
 • Een plattegrondtekening op schaal, waarop de horecalokaliteiten staan. Dit zijn alle ruimtes waarin alcoholhoudende drank verstrekt wordt.
 • Een ondernemingsplan.

Een drank- en horecavergunning kost € 258,-.

Om een drank- en horecavergunning aan te vragen moet u de volgende 2 formulieren invullen:

Naast de drank- en horecavergunning heeft u een exploitatievergunning nodig. Met deze vergunning krijgt u toestemming tot het gebruik van een horeca-inrichting. Bekijk de pagina ‘exploitatievergunning horeca‘ voor meer informatie.

De drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd Bibob-onderzoek gehouden.

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan besloten worden om de aanvragen te weigeren. Zo wordt voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan er een advies aangevraagd worden bij het Landelijk Bureau Bibob. Voorafgaand aan een adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob wordt de aanvraag voorgelegd aan het Regionaal informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Het formulier Wet Bibob en Vergunningen en de in te dienen stukken worden in het intakegesprek doorgenomen.