Vergaderingen gemeentelijk stembureau

Hieronder vindt u informatie over de vergaderingen van het gemeentelijk stembureau.

Openbare zitting 16 maart 2023

Op donderdag 16 maart 2023 is er om 9.00 uur een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. Tijdens de zitting telt het gemeentelijk stembureau de stemmen die op 15 maart 2023 zijn uitgebracht, worden de uitslagen van de stemmingen ingevoerd in OSV, wordt het controleprotocol uitgevoerd en wordt de uitkomst van de stemmingen op gemeentelijk niveau vastgesteld. Ook maakt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en van het algemeen bestuur van het waterschap Rijnland en het algemeen bestuur van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard bekend.

De zitting vindt plaats in de Dick van Dijkhal, Tobbepad 2 in Gouda. Als het gemeentelijk stembureau op 16 maart 2023 niet klaar is met de werkzaamheden, dan schorsen zij de zitting. In dat geval is er ook een zitting op vrijdag 17 maart 2023 om 9.00 uur in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein in Gouda.

Direct na de zitting plaatsen wij de processen-verbaal waarin de uitkomsten van de stemmingen op gemeentelijk niveau zijn vastgesteld, op de website.

Update 16 maart 2023, 17.00 uur: zitting geschorst

De zitting is op 16 maart geschorst en gaat verder op vrijdag 17 maart vanaf 9.00 uur in het Huis van de Stad.

Melding vermoeden fout

Vermoedt u dat er bij de verkiezingen voor het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau? Dan kun u deze via de website van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard doorgeven.

Vermoedt u dat er bij de verkiezingen voor het hoogheemraadschap Rijnland mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau? Dan kun u deze via de website van het hoogheemraadschap Rijnland doorgeven.