Stemhulp verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Om u te helpen bij uw keuze, kunt u gebruik maken van een online stemhulp. Er zijn verschillende stemhulpen. U kunt een stemhulp zo vaak invullen als u wilt.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u de stemhulp van KiesKompas of MijnStem invullen.

Voor de waterschapsverkiezingen kunt u de stemhulp van MijnStem invullen.

De gemeente Gouda ligt in 2 waterschappen: het waterschap van Rijnland en het waterschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het grootste gedeelte van Gouda valt onder het waterschap van Rijnland. Een klein gedeelte van Gouda (onder andere de wijk Westergouwe) valt onder het waterschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Op de website van Waterschappen kunt u met uw postcode opzoeken in welk waterschap u woont.