Stembureaulid of stemmenteller

Als lid van een stembureau of stemmenteller helpt u mee de verkiezing in goede banen te leiden. Samen met andere stembureauleden zorgt u ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt. Ook zorgt u ervoor dat, na 21.00 uur, de handmatige telling zorgvuldig gebeurt. U wordt hierbij ondersteund door tellers. De stemmen worden dan alleen op partijniveau geteld.

De dag na de verkiezing worden op een centrale plek de uitgebrachte stemmen van alle stembureaus op kandidaatniveau geteld. De volgende dag telt het gemeentelijk stembureau op een centrale plek alle stemmen op kandidaat niveau.

Wij zijn momenteel niet op zoek naar vrijwilligers die op een stembureau of bij de centrale telling willen helpen.

Zodra wij op zoek zijn naar vrijwilligers wordt deze webpagina aangevuld.