Speerpunten college

Samenwerken en investeren voor Gouda

Het college bouwt aan een aantrekkelijk en leefbaar Gouda. Dat doen zij door te investeren in de toekomst en samen te werken met inwoners, organisaties en bedrijven. De afspraken die hierover gemaakt zijn staan in het Coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’.

Thema’s 2021

  • Gouda investeert ook in 2021 in meer groen en water in de stad met het oog op de klimaatveranderingen. Daarnaast zet zij verdere stappen op het gebied van de energietransitie.
  • Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten in de regio Midden-Holland zet de gemeente  via Campus Gouda in op groei en innovatie.
  • Voldoende woningen voor elke doelgroep, dat is een van de speerpunten. Daarom is er geld beschikbaar voor een verdere versnelling van de woningbouw. 
  • Een belangrijk doel is het versterken van de sociaal-maatschappelijke samenhang in de stad. Gouda investeert in leefbare buurten en veilige wijken, waarbij dit jaar extra wordt ingezet voor de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Toekomstvisie

Het college heeft samen met de gemeenteraad een beeld opgesteld hoe de stad er in 2030 uitziet en waar de gemeente met al haar partners aan wil werken. Zij heeft daarbij om de mening gevraagd van inwoners, scholieren, bedrijven, omliggende gemeenten en andere partners.

Sociaal gezien profileert Gouda 2030 zich als een stad van tolerantie en ontmoetingen. Naast haar historie komt ook de kennis van bodemdaling erbij als kwaliteit. Gouda wil in 2030 een levendige én betaalbare stad zijn voor jongeren. Als laatste is Gouda een knooppunt met ontwikkelkansen. ‘Gouda ligt goed!’ is daarbij de gedeelde leuze om dit alles mogelijk te maken. Lees de hele visie.

De wethouder(s) over…

Er gebeurt veel in onze stad. Bent u benieuwd? Lees de verhalen van onze wethouders:

Wethouder Michiel Bunnik over de woonlasten 2021

Wethouder Corine Dijkstra over de stijgende kosten voor jeugdhulp

Wethouders Michiel Bunnik en Rogier Tetteroo over sporten voor alle Gouwenaars

Lees de verhalen van inwoners:

Initiatieven Allemaal Gouwenaars