Nieuwjaarstoespraak 14 januari 2022

Lieve mensen,

Allereerst de allerbeste wensen!

Dank voor uw komst naar deze digitale nieuwjaarsreceptie. Ontzettend fijn dat jullie er zijn.

Wat mij betreft overigens de allereerste én de allerlaatste op deze digitale manier.

Sowieso is het een historische ontmoeting. Deze bijeenkomst was namelijk bedoeld als een spetterende opwarmer voor het feestjaar Gouda 750 jaar stad. Ofwel: fijne muziek; boeiende borrelgesprekken en energieke ontmoetingen. Wat missen we de onderlinge ontmoetingen in de horeca.

Afgelopen maandag liep ik tijdens de lunch door een lege stad. Het was prachtig weer in ons goede Gouda. Winterkoud, maar de zon scheen helder. Het carillon op de Markt blonk en klonk als vanouds.

En toch; het centrum was ontzield. Precies datgene wat een stad mooi, bezoekwaardig en leuk maakt, is opnieuw en langdurig dicht. De theaters donker; de rolluiken omlaag bij de sportschool, de lege terrassen en het gezellige geroezemoes bij de kappers verstomd. De zalen van Museum Gouda zijn behangen met topschilderijen over kaarslicht; maar bezoekers mogen niet naar binnen.

En dan al die gebarricadeerde winkeldeuren. Direct na de ingang staan tafeltjes waar je bestellingen op kunt halen. Restaurants proberen ondertussen nog iets van omzet te genereren door hun bestellingen in papieren zakken te stoppen. Gouda piekt in op nationale en internationale ranglijsten; maar bezoekersattracties zoals de Sint Jan en de Cheese Experience gingen al vijf keer dicht.

Lieve mensen in de zorg; hulpverleners bij de politie, boa, GGD, ambulancemedewerkers en brandweerlieden, binnenstadondernemers, cultuurmakers, pastores; ambtenaren, CTB-controleurs. Het is niet volledig; maar u bent de helden van de crisis.

Welk werk u ook doet of deed; mag ik mijn diepe dankbaarheid uitspreken voor uw immense doorzettingskracht en geduld. En ja, ik begrijp uw kritiek inzake diverse maatregelen wel. We kunnen er ook niet aan wennen. Lockdowns zijn bedoeld als uiterste remedie. Anderzijds; de maatregelen zijn er niet zomaar. De helft van de Goudse operatiekamers kan al wekenlang niet worden ingezet omdat de druk op ons ziekenhuis te groot is. Voor velen wordt de zorg uitgesteld. Kennelijk is het ingewikkeld om IC-capaciteit uit te breiden en blijft een zwart scenario denkbaar. Het gaat hoe dan ook om mensenlevens. Sinds het begin van de pandemie stierven ten minste 165 mensen in Gouda met Corona, in de winter vorig jaar soms wel 4 per dag.

Immens verdrietig. Condoleren betekent letterlijk mee lijden.

We leven mee met iedereen die op welke manier ook geraakt en gekraakt is.

Naar het lokaal bestuur nu. Velen zijn politiek actief geworden om iets bij te dragen; te veranderen; te verbeteren. Over een paar weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 16 partijen doen mee om Gouda nog mooier te maken.

Als jong burgerraadslid werd ik ooit getroffen door die ene zin van Nobelprijswinnaar Elie Wiesel. De man overleefde de concentratiekampen en omschreef zijn missie daarna vervolgens als ‘vechten tegen de onverschilligheid.’ Ook vanuit deze betrokkenheid op Gouda spreek ik u toe. De samenleving is op zoek naar eerlijkheid en balans.

De oude Romeinen hadden het dan over Ars aequi. Redelijkheid én billijkheid. Dat precies maakt dat college en raad unaniem met de ondernemersverenigingen deze dinsdag richting het nieuwe kabinet een brief stuurden.

Voor het eerst in 2 jaar doen we dat met het indringende verzoek om de maatregelen te verfijnen. Perspectief te bieden. Getroffenen ruimhartig te bejegenen. Echt te steunen.

Nee; het stadsbestuur is niet voor illegale openstelling. We zijn loyaal aan de maatregelen van het Rijk. Binnen de gegeven situatie vragen we vervolgens vanaf dag 1 sinds maart 2020 consequent tegelijkertijd: wat kan er wél veilig én verantwoord?

Voor het college is dat voor nu beperkte openstelling voor iedereen.

Trouwens: 2022 is er. Gouda is jarig. Vier uw vierdagen. Er is genoeg om ons te verheugen.

  1. Gouda groeit en bloeit. Op 27 juli werd Gouwenaar 74.000 geboren. Inmiddels stond de teller op 1 januari op 74.142. Op tal van plekken in de stad staan bouwkranen en groeit ons inwonertal dagelijks.
  2. Dit college is een beetje een ‘knokploeg’. Er worden wekelijks zóveel besluiten genomen, op tal van terreinen. Dankzij de hardwerkende ambtelijke organisatie; veelal vanuit huis, terwijl er tegelijk ook een pandemie bestreden moest worden.
  3. De gemeenteraad is zeer actief. Vele moties en amendementen zijn in 2021 aangenomen door 14 partijen. Dat laatste is sowieso een record. Ik wens u een waardig en open proces toe. Met respect voor elkaar; nu en straks.
  4. Ook bijzonder is dat dankzij de inspanningen van velen, ook in de ambtelijke organisatie, de gemeente voor het eerst sinds 1914 een grote groep vluchtelingen onderdak kan verschaffen en we ook op die manier verantwoordelijkheid dragen voor menswaardige opvang voor kwetsbaren. Vanmiddag heb ik met de groep geluncht. Ze zijn dankbaar voor het onderdak en het taalonderwijs en die dank breng ik u bij deze over.
  5. 19 juli 1272 bevestigde graaf Floris V onze stadsrechten. Precies hierom is dit een historische meeting. Gouwenaars; vanaf april gaan we de gemeenschapszin bijzonder vieren! Op een onvergetelijke manier. De Sint-Jan in middeleeuwse luister; metershoge poppen wandelen door de straten; in de zomer hopelijk een soort Sail Amsterdam, op onze schaal uiteraard. Amsterdam moet nog 750 worden. Gouda Waterstad wordt super en het feestjaar loopt uit op een epische finale in september. Wees erbij. En een dikke pluim voor allen die als vrijwilliger of professional nu al urenlang betrokken zijn bij de voorbereidingen. En we kunnen nog altijd goed geld en vrijwilligers gebruiken!

Ik rond af.

De Boom uit zusterstad Kongsbergen is verzaagd en krijgt een 3e leven. De kerstbomen in de stad zijn weer opgehaald. Bijna dan. 1 boom blijft nog even staan. De wensboom uit de Sint-Joostkapel. Die staat voorlopig voor de ingang van de raadszaal in het Huis van de Stad (en nu achter mij) Gouwenaars plakten heel diverse teksten, tot in het Arabisch. Gelovigen. Niet-gelovigen. En het zou zomaar kunnen dat u nog niets schreef.

Dat hoeft ook niet. Soms hebben we even geen woorden. Zefanja (een wijsheidsleraar) spreekt over ‘zwijgen in de liefde’. Dat kan ook. Weten wat er gebeurd is; en dan toch niets meer zeggen, stil zijn en vooruitkijken.

Er is zoveel moois onder de zon. De stad is er nog. Midden in een prachtige regio Midden-Holland met een ambitieuze lobby-agenda. We gaan er wat van maken. Per gratie en met vreugde.

Mag ik u een prachtig, gelukkig, gezond en gezegend 2022 toewensen?