Nevenactiviteiten Rogier Tetteroo

Ambtshalve nevenfunctiesNaam instellingBezoldigd / Onbezoldigd
1.Lid AB en DBGemeenschappelijke Regeling
Grondbank RZG Zuidplas
Onbezoldigd
2.Lid AB en DBGemeenschappelijke Regeling
Promen
Onbezoldigd
3.Lid AB en plv. lidGemeenschappelijke Regeling
Bedrijvenschap Regio Gouda
Onbezoldigd
4.GastdocentID College GoudaOnbezoldigd
5.VoorzitterRegionaal Platform Fraudebestrijding
Haaglanden-Hollands Midden
Onbezoldigd