Nevenactiviteiten Rogier Tetteroo

Ambtshalve nevenfunctiesNaam instellingBezoldigd / Onbezoldigd
1.Lid AB en DBGemeenschappelijke Regeling
Grondbank RZG Zuidplas
Onbezoldigd
2.VoorzitterGemeenschappelijke Regeling
Promen
Onbezoldigd
3.Lid AB en plv. lidGemeenschappelijke Regeling
Bedrijvenschap Regio Gouda
Onbezoldigd
4.VoorzitterRegionaal Platform Fraudebestrijding
Haaglanden-Hollands Midden
Onbezoldigd
5.Bestuurslid ABDe Vereniging van Zuid-Hollandse GemeentenOnbezoldigd