Verhuring Middenmolenplein 264

De gemeente Gouda heeft tijdens het portefeuillehouderoverleg Sport op 31 oktober 2023 de locatie Middenmolenplein 264 te Gouda aangewezen om in te zetten voor de functie van openbare bibliotheek, denksport –en biljard inrichting. Hiervoor zal Stichting Biljart- en Denksportcentrum Gouda en de openbare bibliotheek Gouda in overleg met de gemeente Gouda de ruimte aanpassen voor de functie van openbare bibliotheek, denksport- en biljardruimte.

De gemeente Gouda en de Stichting Biljart- en Denksportcentrum Gouda en de openbare bibliotheek Gouda zullen hiervoor een huurovereenkomst sluiten.

Vervaltermijn

Andere gegadigden die eveneens voor deze verhuring in aanmerking zouden willen komen worden in de gelegenheid gesteld gemotiveerd een beroep en eventueel ook een klacht tegen de beoogde verhuur in te stellen. Dit is uiterlijk mogelijk tot en met 31 mei 2024 en wel door middel van een bericht aan Guido Heeremans via e-mail guido.heeremans@gouda.nl.

Bij vragen kunt u ook contact opnemen met Guido Heeremans via telefoonnummer 14 0182 of per e-mail.