Intentie tot grondverkoop Gravestein

Gemeente Gouda heeft het voornemen om een perceel grond te verkopen (met kadastraal nummer M 7656, grenzend aan Gravestein 92, 2804GW Gouda. Naar het oordeel van de gemeente is er voor dit perceel een serieuze gegadigde, namelijk de toekomstige bewoner van Gravestein 92, 2804 GW Gouda.

Doel grondverkoop

Het perceel grond is onderdeel van de bestaande tuin behorend bij de woning. De gegadigde heeft aangegeven het grondgebruik te willen formaliseren. De gemeente heeft geen bezwaar tegen verkoop van deze grond.

1 serieuze gegadigde

De gegadigde is de toekomstige bewoner van Gravestein 92, 2804GW Gouda.

Termijn reactie

Partijen die eveneens dit perceel willen verwerven kunnen tot uiterlijk 10-3-2023 schriftelijk reageren op het voornemen. Uw reactie kunt u sturen naar Gemeente Gouda, afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling t.a.v. mevrouw A.L. van Rijswijk, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: annemieke.vanrijswijk@gouda.nl.