Intentie tot grondverkoop grenzend aan Veenzoom 123

Gemeente Gouda heeft het voornemen om een perceel grond te verkopen (met kadastraal nummer M 7640). Naar het oordeel van de gemeente is er voor dit perceel 1 serieuze gegadigde, namelijk de aangrenzende bewoner van Veenzoom 123.

Doel grondverkoop

De gegadigde heeft aangegeven dit perceel grond te willen verwerven om bij de tuin te betrekken. De bestaande verharding wordt vervangen door groen waardoor regenwater beter opgevangen kan worden en de biodiversiteit wordt verhoogd. De gemeente heeft geen bezwaar tegen verkoop van deze grond.

1 serieuze gegadigde

De gegadigde is de aangrenzende bewoner van Veenzoom 123.

Termijn reactie

Partijen die eveneens dit perceel willen verwerven kunnen tot uiterlijk 11 juli 2022 schriftelijk reageren op het voornemen. Uw reactie kunt u sturen naar Gemeente Gouda, afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling t.a.v. mevrouw A.L. van Rijswijk, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: annemieke.vanrijswijk@gouda.nl.