Intentie tot grondverkoop grenzend aan Helena Rietbergstraat 11

Gemeente Gouda heeft het voornemen om een perceel grond te verkopen (met kadastraal nummer K 8653). Naar het oordeel van de gemeente is er voor dit perceel een serieuze gegadigde, namelijk de aangrenzende bewoner van Helena Rietbergstraat 11.

Doel grondverkoop

De gegadigde heeft aangegeven dit perceel grond te willen verwerven om bij de tuin te betrekken en hoogteverschillen met het aangrenzende eigen perceel te kunnen opvangen. De gemeente heeft geen bezwaar tegen verkoop van deze grond. Het perceel is uitsluitend bereikbaar via particulier terrein waardoor het moeilijk te onderhouden is.

Een serieuze gegadigde

De gegadigde is de aangrenzende bewoner van Helena Rietbergstraat 11.

Termijn reactie

Partijen die eveneens dit perceel willen verwerven kunnen tot uiterlijk 24 juni 2022 schriftelijk reageren op het voornemen. Uw reactie kunt u sturen naar Gemeente Gouda, afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling t.a.v. mevrouw A.L. van Rijswijk, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: annemieke.vanrijswijk@gouda.nl.