Intentie tot grondverkoop grenzend aan Graaf Florisweg 10

De gemeente Gouda heeft het voornemen om een perceel grond te verkopen, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie I, nummer 3670 (ged.). Naar het oordeel van de gemeente is er voor dit perceel 1 serieuze gegadigde, namelijk de aangrenzende bewoner en eigenaar van de snackbar aan de Graaf Florisweg 10.

Doel grondverkoop

Het perceel is reeds in gebruik bij de bewoner als tuin/parkeergelegenheid en als laad- en losplek voor de snackbar. De gemeente en de eigenaar van Graaf Florisweg 10 hebben overeenstemming bereikt over het formaliseren van de huidige situatie. De gemeente heeft geen bezwaar tegen verkoop van deze grond.

1 serieuze gegadigde

De gegadigde is de aangrenzende bewoner en eigenaar van de snackbar aan de Graaf Florisweg 10.

Termijn reactie

U kunt tot uiterlijk 30 mei 2024 schriftelijk reageren op het voornemen. Uw reactie kunt u sturen naar Gemeente Gouda, afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling t.a.v. mevrouw A.L. van Rijswijk, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: annemieke.vanrijswijk@gouda.nl.