Intentie tot grondverkoop grenzend aan Bodegraafsestraatweg 141-145a

Gemeente Gouda heeft het voornemen om een perceel grond te verkopen (met kadastraal nummer M 7566). Naar het oordeel van de gemeente is er voor dit perceel een serieuze gegadigde, namelijk de VVE van het aangrenzende appartementencomplex aan de Bodegraafsestraatweg 141-145a.

Doel grondverkoop

De gegadigde heeft aangegeven dit perceel grond te willen verwerven. De huidige inrichting van het perceel maakt deel uit van het totaalontwerp van de tuin behorende bij het appartementencomplex. De gemeente heeft geen bezwaar tegen verkoop van deze grond.

1 serieuze gegadigde

De gegadigde is de VVE van het aangrenzende appartementencomplex aan de Bodegraafsestraatweg 141-145a.

Termijn reactie

Partijen die eveneens dit perceel willen verwerven kunnen tot uiterlijk 6 december 2022 schriftelijk reageren op het voornemen. Uw reactie kunt u sturen naar Gemeente Gouda, afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling t.a.v. mevrouw A.L. van Rijswijk, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: annemieke.vanrijswijk@gouda.nl.