Terug naar het overzicht

Uitnodiging webinar wijkmobiliteitsplannen Korte Akkeren en Kort Haarlem

Dit nieuwsbericht is verlopen.
Auto's rijden voorbij op de Rotterdamsestraatweg.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente gewerkt aan de wijkmobiliteitsplannen voor Korte Akkeren en Kort Haarlem. Hierbij hebben we bewoners en belanghebbenden uitgenodigd om wensen, knelpunten en goede ontwikkelingen in de wijken aan te geven. Dit heeft geleid tot een pakket maatregelen die zijn verwerkt in wijkmobiliteitsplannen Met deze plannen willen we samen met u zorgen voor een betere verkeerssituatie in de wijken.

Op donderdagavond 13 oktober presenteren wij tijdens 2 webinars graag deze wijkmobiliteitsplannen aan u:

  • van 18.30-20.00 uur wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren (en Kromme Gouwe en Hollandse IJssel).
  • van 20.30-22.00 uur wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem (en Kadebuurt).

De link naar de webinars vindt u 13 oktober op de pagina Wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren en op de pagina Wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem.

Tijdens de webinars lichten we de maatregelen aan u toe. Ook kunt u vragen stellen via de chat. De antwoorden op vragen die we niet direct kunnen beantwoorden, vindt u na de webinars bij de meest gestelde vragen op de webpagina’s van de wijkmobiliteitsplannen.

Wat is de planning?

Na de webinars passen we de wijkmobiliteitsplannen zo nodig aan. Daarna gaan de wijkmobiliteitsplannen naar het college en de raad. De raad besluit vervolgens welke maatregelen zij wel of niet uit wil voeren en wanneer. Daarna leggen we de plannen ter inzage en kunt u het plan bekijken. De verwachting is dat dit eind van dit jaar is. Als u wilt, kunt u hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze.

Daarna beslist de gemeenteraad over het wijkmobiliteitsplan. Naar verwachting vindt de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2023 plaats. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren.