Terug naar het overzicht

Horeca-controles in Gouda succesvol uitgevoerd

Voor het stadhuis op de Markt staan busjes en auto's van inspecties.

Bij 6 Goudse horecazaken werd vrijdag 14 oktober een horeca-controle uitgevoerd door de NVWA, ODMH, Arbeidsinspectie, Stedin, Stadstoezicht en VenW. Bij de controles werden geen grootschalige overtredingen aangetroffen.

De inspecties gingen afwisselend naar binnen om de impact op de ondernemers zo klein mogelijk te houden. De controle duurde circa 45 minuten per onderneming. De inspecties spreken van een geslaagde avond, aangezien er alleen kleinschalige overtredingen zijn aangetroffen in de Goudse horecazaken. 

Burgemeester Pieter Verhoeve: “De Goudse horeca moet een fijne en veilige plek zijn voor bezoekers én medewerkers. Daarom voeren we regelmatig controles uit. Goed om te zien dat de meeste plekken in orde zijn en dat we konden ingrijpen waar dat nodig bleek.”

De overtredingen die door de inspecties wel zijn aangetroffen gingen onder andere om brandveiligheidsvoorschriften, hygiënevoorschriften, de Tabakswet, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon, en APV. De desbetreffende zaken zullen hier komende week waarschuwingsbrieven, boetes en overige aanschrijvingen voor tegemoet zien.