Terug naar het overzicht

Herdenking slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië, woensdag 15 februari, 19.00 uur

Een rij rode kaarsjes. Op de voorste kaars staat een afbeelding van een ster.

De gemeente Gouda organiseert op woensdag 15 februari samen met vertegenwoordigers vanuit de Turkse en Syrische gemeenschappen in Gouda en Waddinxveen een bijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. Dit sluit aan op een behoefte om steun te betuigen aan de inwoners die de afgelopen dagen geconfronteerd werden met het onwerkelijke verlies van familie, vrienden en bekenden. Er is veel schade, letsel, onzekerheid en een enorme vraag naar hulp, zorg en middelen om de verwoeste gebieden weer op te bouwen en slachtoffers bij te staan.

Om 19.00 uur is iedereen welkom op de Markt, aan de voorkant van het Stadhuis.

De bijeenkomst bestaat uit een aantal toespraken, waaronder een woord namens zowel de Turkse als ook de Syrische gemeenschap, burgemeester Pieter Verhoeve en burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis (Waddinxveen). Bij de bijeenkomst is representatie van de Syrische gemeenschap aanwezig, en ook Sevgi Kisacik, de Consul-Generaal van Turkije. Verder is er een moment van stilte en bezinning en de gelegenheid om na te praten in het Stadhuis.

Crowdfunding

Ter gelegenheid van deze bijeenkomst opent de gemeente een speciale rekening om financiële steun en toezeggingen uit Gouda en omstreken via crowdfunding mogelijk te maken. Dit gebeurt tegelijk met de landelijke actiedag Giro555.

Wilt u via deze weg bijdragen aan de gezamenlijke hulporganisaties, kunt u een bedrag naar keuze overmaken op:

NL45 BNGH 0285 1861 40 (Bank Nederlandse Gemeenten)

T.n.v.:  Gemeente Gouda – Crowdfunding aardbeving

Programma 19.00-20.00 uur

19.00 uur start de bijeenkomst op de Markt

  • Openingswoord burgemeester Pieter Verhoeve
  • Woord namens de Turkse gemeenschap, Rüstem Çetin
  • Woord namens de Syrische gemeenschap
  • Kort gebed onder leiding van Imam uit Waddinxveen, Osman Ergin
  • Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis van Waddinxveen vraagt om minuut stilte
  • Gedicht ter afsluiting

19.25 uur afsluiting en mogelijkheid om na te praten met koffie/thee in het Stadhuis

20.00 uur einde bijeenkomst

Foto: Astrid den Haan