Terug naar het overzicht

Gemeente wil maatregelen nemen tegen verspreiding kunstgrasinfill

De komende periode wil de gemeente extra maatregelen nemen om de verspreiding van rubbergranulaat en microplastics in kunstgras tegen te gaan. Deze ‘infillmaterialen’ die op 10 voetbalkunstgrasvelden in Gouda liggen, kunnen een schadelijke invloed hebben op het milieu als ze buiten de velden terechtkomen. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat ze zoveel mogelijk op de velden blijven liggen. 

Michiel Bunnik, wethouder Sport: “Kunstgrasvelden zijn van grote waarde voor de sport in onze gemeente. Ze zijn vrijwel onbeperkt bespeelbaar en dat is prettig in Gouda, waar de ruimte beperkt is. Het zorgt ervoor dat bijna iedereen die wil voetballen in onze stad, dat ook daadwerkelijk kan doen. Het materiaal dat op de velden ligt is noodzakelijk voor demping, maar kan een schadelijk effect hebben op het milieu en dat moeten we natuurlijk zoveel mogelijk zien te voorkomen.”

Effectieve maatregelen

Om te voorkomen dat het rubbergranulaat en de microplastics in de omgeving van de velden terechtkomen, worden verschillende maatregelen getroffen. Zo komen er kantplanken om de velden en worden er schoonloopvoorzieningen geplaatst. Ook worden er filterputten geplaatst die moeten voorkomen dat de materialen in de bodem zakken. Daarnaast worden er instructieborden geplaatst die voetballers erop moeten wijzen wat ze kunnen doen om de ‘korrels’ niet mee van het veld af te nemen. Met de voetbalclubs zijn er ook afspraken gemaakt over hoe ze hun leden kunnen wijzen op dit gedrag.

Schone bodem

Met de maatregelen voldoet de gemeente beter aan de zorgplicht die er op dit vlak bestaat. In de wet is opgenomen dat eigenaren en beheerders van sportvelden verplicht zijn de bodem zo schoon mogelijk te houden. De maatregelen worden voorgesteld door branchevereniging BSNC. In Gouda wordt overigens al enkele jaren geen rubbergranulaat meer gebruikt bij de aanleg van nieuwe velden. Van andere materialen is nog onvoldoende bewezen dat die minder schadelijk zijn voor het milieu. Wanneer er aantoonbaar betere materialen op de markt verschijnen, heeft het de voorkeur die voortaan te gaan gebruiken.

De voorzieningen worden aangebracht door SPORT●GOUDA, dat de werkzaamheden afstemt met de voetbalverenigingen. Dat gebeurt nadat ook de gemeenteraad akkoord is met de extra gelden die hiervoor beschikbaar gesteld moeten worden.