Terug naar het overzicht

De Chocoladefabriek is heropend

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media snijdt samen met wethouders Thierry van Vugt en Anna van Popering-Kalkman en Erna Staal (directeur bibliotheek Gouda) een taart aan vanwege de heropening van de Chocoladefabriek.

Op vrijdag 2 september is de Chocoladefabriek feestelijk heropend door staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. Voor Gouwenaars is het geen nieuw gebouw, maar er spelen wel nieuwe bruisende dingen op deze unieke Goudse plek.

Thierry van Vugt, wethouder cultuur en onderwijs: “De Chocoladefabriek was al een unieke plek, waar een grote diversiteit aan Gouwenaars samenkwam. Met de huidige uitbreiding wordt het in mijn stellige overtuiging alleen nog maar een populairdere culturele hotspot, Taal en verhaal, techniek en technologie, en culturele en ambachtelijke creativiteit komen hier steeds meer bij elkaar. Laagdrempelig toegankelijk voor alle Gouwenaars. En, geheel in lijn met het Gouds DNA, is de Chocoladefabriek nu ook dé plek waar het gesprek over vrijheid en verdraagzaamheid gevoerd kan worden. De Chocoladefabriek is van en voor alle Gouwenaars.”

Erna Staal, directeur bibliotheek Gouda: “Je zou elke stad, elke gemeente, een plek als de Chocoladefabriek gunnen. We zijn er echt voor iedereen van 0 tot 100, in elke levensfase. Er is met alle bewoners de afgelopen jaren hard gewerkt om van de motie uit de gemeenteraad tot dit geheel te komen: een combinatie van organisaties die afzonderlijk veel te bieden hebben, maar in gezamenlijkheid nog veel meer. Van cursussen (lokale) geschiedenis tot (digitaal) burgerschap en van boekdrukkunst tot high tech en virtual reality. En aan de basis van dit alles elke dag veel aandacht voor taal- en leesplezier.”

Verbouwing

Het afgelopen jaar werd de Chocoladefabriek verbouwd. In het pand waren al de bibliotheek Gouda, Streekarchief Midden-Holland, de Drukkerswerkplaats, het Taalhuis, Kruim eten & drinken en VRSPACE gevestigd. Nu zijn daar Libertum (interactief museum voor vrede en vrijheid), de Techniekwerkplaats en Mirakel Musicaltheater bij gekomen. Verder wordt er gewerkt aan een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) dat mensen helpt met het regelen van hun overheidszaken via het internet. Ook kunt u E-Choppers huren en daarmee de omgeving verkennen. Daarmee is de Chocoladefabriek nóg bruisender geworden.

Naast de uitbreiding met nieuwe functies, zijn er ook de nodige verbouwingen gedaan om het pand gebruiksvriendelijker te maken voor bezoekers en medewerkers, en stevig te verduurzamen. Zo is het gebouw veel beter geïsoleerd, zijn alle ramen vervangen en is het nieuwe gebouwdeel gasloos uitgevoerd. Bovendien worden zonnepanelen op het dak aangebracht. Deze investeringen vloeien voort uit het programma verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Open huis

Op 3 en 4 september houdt de Chocoladefabriek open huis. U kunt de (nieuwe) bewoners van de Chocoladefabriek leren kennen. Het programma vindt u op de website van de Chocoladefabriek.

Foto: Astrid den Haan