Terug naar het overzicht

Controle bedrijventerrein Kromme Gouwe

Dit is een oud nieuwsbericht.
Luchtfoto van Gouda. Spoorzone in het midden met Huis van de Stad en het station, rechts Boerhaavekwartier met Groene Hart Ziekenhuis en zorgcentrum Ronssehof, linksboven de bedrijventerreinen Gouwespoor en Kromme Gouwe.

In vervolg op een voorlichtingsactie op bedrijventerrein Kromme Gouwe over ondermijnende criminaliteit hebben gemeente, politie, Douane en Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) eind juni verschillende bedrijven op Kromme Gouwe gecontroleerd. Een aantal van de bezochte bedrijven had het goed voor elkaar. Daar zijn geen overtredingen geconstateerd. Op basis van de constateringen zijn verschillende onderzoeken gestart. Aan 1 van de gecontroleerde bedrijven is pasgeleden een geldboete opgelegd. Alle bezochte bedrijven hebben voorlichtings- en informatiemateriaal ontvangen over ondermijning.

De controle was een vervolg op de voorlichtingsactie die midden juni plaatsvond. De gemeente heeft toen op het bedrijventerrein Kromme Gouwe voorlichting gegeven aan ondernemers en bewoners over ondermijnende criminaliteit. Dit gebeurde in samenwerking met politie, stadstoezicht en de ODMH vanuit het zogeheten Mobiele Media Lab (dit is een vrachtwagen die door de politie ingezet wordt om op locatie voorlichting te geven en gesprekken aan te gaan met inwoners en ondernemers).  

Doel van de voorlichtingsactie

Behalve het controleren van de veiligheid en handhaving, hebben deze acties ook tot doel om preventief met ondernemers en bewoners van Kromme Gouwe in gesprek te gaan. Het voorlichten van ondernemers en bewoners over de gevaren van ondermijnende criminaliteit draagt bij aan de weerbaarheid tegen ondermijning. De ambitie is om dit de komende maanden (doorlopend naar 2024) ook uit te breiden naar andere bedrijventerreinen. Met deze acties willen we bereiken dat bedrijventerrein gezond blijven, met een integer en gezond ondernemersklimaat. 

Meld een vermoeden van criminele activiteiten

Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunt u melden bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via de website van Meld Misdaad Anoniem. (Vermoedens van) ondermijning kunt u ook melden op de pagina Melding vermoeden ondermijnende criminaliteit.