Terug naar het overzicht

Commissaris van de Koning in gesprek met Gouda

Op de foto ziet u een close-up van de gevel van het Huis van de Stad met het karakteristieke wafelpatroon

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bracht woensdag digitaal een officieel werkbezoek aan de gemeente Gouda. In Gouda ging Smit aan de hand van verschillende actuele onderwerpen in gesprek met de Raad, het college van B&W en het maatschappelijk middenveld van Gouda. Dit is vertegenwoordigd door diverse organisaties zoals woningbouwcorporaties, de lokale politie en sport- en welzijnsorganisaties.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Het gaat goed met Gouda. Gouda heeft dit jaar 750 stadsrechten en dat vieren we uitbundig met de hele stad. Tegelijkertijd kan Gouda de uitdagingen waar we voor staan niet alleen aan. Gouda zit in een flinke groeispurt en daar hoort ook groeipijn bij. Dit komt deels door onze centrale geografische ligging in Midden-Holland maar we staan ook voor uitdagingen die buiten onze gemeentegrenzen reiken en daarover gaan we vandaag in gesprek met de commissaris.’’

Commissaris van de Koning Jaap Smit: “Gouda is een prachtige stad met een lange en rijke historie. En een stad met grote uitdagingen voor de toekomst. Bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw, bodemdaling, bereikbaarheid, onderwijs en sociale samenhang in de stad. Vandaag heb ik daarover gesproken met de gemeenteraad, het college en vertegenwoordigers van een aantal organisaties. Ik zie dat zij samen optrekken vanuit het gezamenlijke belang voor de toekomst van hun stad.”

Duurzaam bouwen

Landelijk is er een tekort van bijna 1 miljoen woningen, waarvan er 230.000 in Zuid-Holland moeten komen. Vooral jongeren, ouderen, starters en mensen met een kleine portemonnee hebben het moeilijk. Dit speelt ook een rol in Gouda. Bouwen, bouwen, bouwen is dus ons motto. Maar met alleen bouwen redden we het niet. Dus vragen we de provincie Zuid-Holland om zo goed mogelijk de regie te blijven voeren op de woonopgave die lokaal, maar vanwege de landelijke uitdagingen toch ook vooral bovenregionaal van belang is.

Bereikbaarheid en bodemdaling

Gouda ligt laag, net als andere dorpen in de regio die nog gebouwd gaan worden zoals Zuidplas. We hebben in Gouda inmiddels veel kennis van de effecten van bodemdaling op woningen en weten hoe je het beste duurzaam en klimaat adaptief kunt bouwen. Onze wijk Westergouwe is daar een goed voorbeeld van. De uitbreiding van Westergouwe en de komst van dit zogenoemde ‘Vijfde Dorp’ plaatst Gouda weer voor nieuwe uitdagingen. Door haar centrale ligging, historische centrum en centrale plek tussen de 3 grote steden is Gouda een populaire plek om te wonen, zeker ook voor forenzen. Dit betekent dat we verkeerssituaties moeten gaan oplossen voor betere doorstroom en dat we andere vorm van mobiliteit zoals (snel) fietsen gaan stimuleren. Gouda moet goed bereikbaar blijven over spoor en weg. Daarom zoeken we hiervoor ook intensief de samenwerking met ProRail op.

Passend onderwijs

Gouda is een aantrekkelijke forenzenstad maar we willen geen braindrain. Met de Campus Gouda gaan we het hbo-onderwijsaanbod in onze stad en regio versterken met een opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Op deze manier blijven we een aantrekkelijke stad voor jongeren en kunnen we met studenten, kennisinstanties en bedrijven innovatieve oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke problemen zoals bodemdaling. Want bodemdaling is niet een lokaal of nationaal maar een mondiaal probleem. Daarom willen we dit landelijk op de kaart zetten. Heel Nederland heeft wat aan onze kennis hierover.