Terug naar het overzicht

College van BenW aan de slag met uitkeren energietoeslag

Verschillende eurobiljetten tussen de 5 en 200 euro met verschillende euromunten op een hoopje.

Het college van burgemeester en wethouders gaat voortvarend aan de slag met het uitkeren van de door het Rijk toegekende energietoeslag aan Goudse inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Het kabinet streeft ernaar om de eenmalige toeslag zo spoedig mogelijk via de gemeente aan huishoudens uit te keren. Wethouder Rogier Tetteroo (Werk en Inkomen): “De energieprijzen zijn enorm gestegen en veel huishoudens hebben op dít moment grote problemen met het betalen van de energierekening. De ernst van de signalen maken dat het college voor financieel kwetsbare inwoners zo snel mogelijk steun wil bieden.”

Het college wil met voorrang overgaan tot het uitkeren van (een voorschot op) de energietoeslag aan huishoudens met inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Omwille van de snelheid wordt deze tegemoetkoming verstrekt aan de doelgroep die bekend is bij de gemeente. Overige huishoudens die ook binnen de doelgroep vallen kunnen op een later moment een aanvraag indienen. Komende week stelt de gemeente hiervoor regels op.