Terug naar het overzicht

Bijeenkomst partiële herziening bestemmingsplan binnenstad

Oude stadhuis op de markt

Op 28 augustus organiseert de gemeente Gouda om 11.00 uur in het Huis van de Stad een bijeenkomst waar toelichting wordt gegeven op de partiële herziening van het bestemmingsplan voor de binnenstad.

In het bestemmingsplan partiële herziening binnenstad worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Bestaand beleid en verleende omgevingsvergunningen zijn verwerkt in dit bestemmingsplan. Voor horecaondernemers betekent dit bijvoorbeeld dat hun onderneming is gecategoriseerd in 1 van de genoemde horecacategorieën uit de Horecavisie van de gemeente. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is nauw betrokken geweest bij de indeling. Ondernemers houden de rechten uit het oude bestemmingsplan die samenhangen met een horecacategorie (zoals dag- of avondhoreca). De vergunning vrije sluitingstijden staat los van de partiële herziening omdat deze vergunning niet aan een perceel is gekoppeld, maar aan een persoon (de eigenaar van de onderneming).

Bewoners en ondernemers die bezwaar willen maken tegen het bestemmingsplan kunnen van 25 augustus tot en met 6 oktober een (schriftelijke) zienswijze inleveren wanneer de partiële herziening ter inzage ligt. De reactie moet gaan over een specifiek pand. Wanneer de gemeenteraad de partiële herziening heeft vastgesteld, is het niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen.  

Locatie:
Huis van de Stad
Raadszaal (tweede verdieping)
Burgemeester Jamesplein 1