Terug naar het overzicht

Aanvragen tijdelijke ondersteuning (TONK) kan tot 1 augustus

Het college van burgemeester en wethouders wil maatwerk bieden voor de inwoners van Gouda en heeft op 9 maart de beleidsregels voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) vastgesteld. De TONK is er om huishoudens een steuntje in de rug te geven, als zij door corona een terugval in hun inkomsten ervaren. Gouwenaars kunnen nog tot 1 augustus 2021 een aanvraag indienen. 

Tijdelijke ondersteuning is voor alle Gouwenaars

De TONK is voor huishoudens/inwoners woonachtig in Gouda, die vanwege corona als werknemer hun baan hebben verloren of als ondernemer hun opdrachten hebben zien verdwijnen. De hoogte van het huidige inkomen is onvoldoende om de vaste woonlasten te betalen. 

Wat is de TONK?

Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming in de kosten van huur, hypoheek(rente), gas, water en licht over de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Het is geen centrale regeling. Het kabinet heeft besloten om burgers die het aangaat een steuntje in de rug te geven, en daarvoor budget vrijgemaakt voor de tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (TONK). De uitvoering van de regeling is aan de gemeenten gelaten. Met dit steunpakket kunnen gemeenten maatregelen nemen om hun inwoners te ondersteunen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels vastgesteld waarin de voorwaarden en hoogte van de tegemoetkoming zijn opgenomen. Voldoet de aanvrager aan de voorwaarden, dan komt hij in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van € 1.500,-. Deze tegemoetkoming wordt in 1 keer uitbetaald.

Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden, heeft de gemeente een hardheidsclausule opgenomen en wordt de bijzondere bijstand waar mogelijk ingezet om te voorkomen dat inwoners bij een TONK-aanvraag tussen wal en schip vallen. De menselijke maat is uitgangspunt.

Steun in de rug

Gouda is een stad die openstaat voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Als inwoners daar toch hulp bij nodig hebben, is de gemeente er voor hen. De gemeente wil voorkomen dat inwoners door de coronamaatregelen in financiële problemen komen en schulden krijgen. Door de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken gekregen  met een plotselinge en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Daar is maatwerk voor nodig, want de al eerder in het leven geroepen tijdelijke voorzieningen geven veel huishoudens soms toch nog onvoldoende ondersteuning. Als de inkomsten terugvallen, lopen de vaste lasten immers gewoon door. Deze kunnen niet zomaar worden teruggeschroefd. Burgers lopen daardoor het risico dat zij schulden opbouwen.

Aanvragen kan tot 1 augustus

Op de gemeentelijk website staan de voorwaarden van de TONK. Een aanvraag TONK kan via de gemeentelijke website worden ingediend. Dat kan nog tot 1 augustus 2021.